ERP đám mây: Giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Đề tài này tiến hành so sánh và đánh giá các ưu, nhược điểm của giải pháp ERP đám mây so với ERP truyền thống trên nhiều phương diện khác nhau. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất các khuyến nghị lựa chọn giải pháp ERP đám mây để phù hợp với thực trạng chuyển đổi số hiện nay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo! | INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS IN ECONOMICS amp BUSINESS 2020 ICYREB 2020 ERP ĐÁM MÂY GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM CLOUD-ERP SOLUTION FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN VIETNAM TS. Lê Thị Quỳnh Liên - TS. Dương Thị Hải Phương - TS. Hồ Quốc Dũng Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế ltqlien@ Tóm tắt Ngày nay hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP là xương sống trong hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ tiềm lực để triển khai hệ thống này. Trong những năm gần đây sự xuất hiện của điện toán đám mây đã tạo ra sự thay đổi sâu sắc đối với thị trường ERP. Bài báo đã tiến hành so sánh và đánh giá các ưu nhược điểm của giải pháp ERP đám mây so với ERP truyền thống trên nhiều phương diện khác nhau. Trên cơ sở đó bài báo đề xuất các khuyến nghị lựa chọn giải pháp ERP đám mây để phù hợp với thực trạng chuyển đổi số hiện nay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Từ khóa ERP điện toán đám mây ERP đám mây ERP truyền thống Abstract Nowadays enterprise resource planning ERP system is the backbone for many enterprises. However not all enterprises have enough potentials to implement this system. In re- cent years the development of cloud computing has made a profound change in the ERP market. This paper is an attempt to compare and evaluate the advantages and disadvantages of cloud- ERP solution compared to traditional ERP solution on many different aspects. On that basis the paper proposes recommendations on choosing cloud-ERP solution in order to best suit the current digital transformation process of small and medium-sized enterprises in Vietnam. Keywords Enterprise resource planning ERP Cloud-ERP Traditional ERP 1. Tổng quan về hệ thống ERP . Khái niệm Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Enterprise Resourse Planning gọi tắt là ERP là một thuật ngữ dùng để mô tả một hệ thống thông tin tích hợp nhằm quản lý toàn bộ thông tin của doanh nghiệp. ERP tích hợp tất cả các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.