Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Thái Bình dành cho các bạn học sinh lớp 11 và quý thầy cô tham khảo giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn cũng như giúp quý thầy cô nâng cao kỹ năng biên soạn đề thi của mình. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo. | SỞ GD amp ĐT QUẢNG NAM KIỂM TRA GIỮA KỲ- HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2020- 2021 MÔN TOÁN KHỐI 11 Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ 133 Đề gồm có 2 trang I. TRẮC NGHIỆM 5 ĐIỂM tiến Tv A A Câu 1 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy phép tịnh và Tv B B với v 0 . Khi đó Mệnh đề nào sau đây là sai A. AB BA . B. A B AB . C. AB A B . D. AA BB . Câu 2 Có 2 học sinh nữ và 3 học sinh nam. Ta muốn sắp xếp số học sinh đó vào một bàn dài có 5 ghế ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để 2 học sinh nữ ngồi kề nhau A. 128 cách. B. 120 cách. C. 48 cách. D. 64 cách. Câu 3 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d 2 x y 4 0 . Phép tịnh tiến theo vectơ v có giá song song với Oy biến d thành d sao cho A 1 1 d . Khi đó tọa độ của vectơ v là v 0 1 . A. B. v 1 0 . C. v 1 0 . D. v 0 1 . Câu 4 Hàm số y cot x có tập xác định là π A. k 2π k . B. kπ k . C. kπ k . D. . 2 Câu 5 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A 4 0 . Tọa độ ảnh A của điểm A qua phép quay Q π là O 2 A. A 0 4 . B. A 0 4 . C. A 4 0 . D. A 4 0 . Câu 6 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng a và b có phương trình lần lượt là 3x 4 y 5 0 và x 7 y 3 0. Nếu có phép quay biến đường thẳng này thành đường thẳng kia thì số đo của góc quay 0 1800 là A. 600. B. 450. C. 1200. D. 900. Câu 7 Khẳng định nào sau đây là sai về chu kì của các hàm số lượng giác A. Hàm số y cos x là hàm số tuần hoàn chu kì 2π . B. Hàm số y tan x là hàm số tuần hoàn chu kì π . C. Hàm số y cot x là hàm số tuần hoàn chu kì π . D. Hàm số y sin x là hàm số tuần hoàn chu kì π . Câu 8 Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường từ thành phố B đến thành phố C có 5 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến C phải qua B A. 8 cách. B. 125 cách. C. 12 cách. D. 15 cách. Câu 9 Tập giá trị của hàm số y s in x là A. 1 . B. 1 1 . C. . D. 1 1 . 1 Câu 10 Nghiệm phương trình cos x là 2 π π π x 6 k 2π x 6 k 2 A. k . B. k . x 5π k 2 π x 5π k π 6 6 2 π π x 3 k 2π x 3 k 2π C. k . D. k . x 2π k 2π x π k 2π 3 3 Câu 11 Phương trình có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    15    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.