Phát huy phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các nhà trường quân đội hiện nay

Thảo luận nhóm là phương pháp đã và đang được sử dụng phổ biến trong dạy học. Việc vận dụng phương pháp này trong giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các học viện, nhà trường trong quân đội (gọi chung là các nhà trường quân đội) sao cho hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là yêu cầu cấp thiết hiện nay. | Vũ Đình Lực Phát huy phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các nhà trường quân đội hiện nay Vũ Đình Lực Trường Đại học Trần Đại Nghĩa TÓM TẮT Thảo luận nhóm là phương pháp đã và đang được sử dụng phổ biến 189 Nguyễn Oanh Phường 10 quận Gò Vấp trong dạy học. Việc vận dụng phương pháp này trong giảng dạy Tư tưởng Hồ Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Email Chí Minh ở các học viện nhà trường trong quân đội gọi chung là các nhà trường quân đội sao cho hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Trong thời gian qua nhận thức được vai trò to lớn của phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy các môn lí luận chính trị nói chung môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng các nhà trường quân đội đã có nhiều giải pháp tích cực và hiệu quả. Tuy nhiên quá trình sử dụng phương pháp này vẫn còn nhiều hạn chế bất cập chưa thật sự phát huy tốt những ưu điểm của phương pháp dạy học này. Hiện nay trước yêu cầu ngày một cao đối với nhiệm vụ giáo dục đào tạo yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kì mới một trong những yêu cầu đặt ra là phải đổi mới phương pháp dạy học của người giảng viên. Trong đó việc nghiên cứu tìm ra những giải pháp phù hợp để phát huy phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng. TỪ KHÓA Phương pháp thảo luận nhóm tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhận bài 20 8 2020 Nhận bài đã chỉnh sửa 15 10 2020 Duyệt đăng 10 5 2021. 1. Đặt vấn đề học tập trong một khoảng thời gian nhất định dưới sự tổ Thảo luận nhóm là phương pháp đặc trưng trong dạy chức điều khiển hướng dẫn của giáo viên 1 . Thảo học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của luận nhóm là một trong những xu hướng đổi mới của người học giúp cho người học tiếp cận tri thức một cách PPDH hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Vị nhanh chóng và hiệu quả. Trong những năm qua việc trí vai trò của phương pháp thảo luận nhóm trong giảng sử dụng phương pháp này .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    14    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.