Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu lý luận chung về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại; phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín. Qua đó, có những đánh giá về kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín, . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - K - NGUYỄN THỊ TRÚC DANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI TÍN Chuyên ngành Kinh tế tài chính Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN THANH TUYỀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2010 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Ngân hàng thương mại kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ và có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế chịu sự tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan. Vì thế hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro trong đó có rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng dẫn đến nợ quá hạn nợ xấu là điều khó tránh khỏi khi ngân hàng kinh doanh trong lĩnh vực tín dụng. Mức thiệt hại nhẹ nhất mà rủi ro tín dụng gây ra là ngân hàng không thu hồi được lãi vay nặng nhất là không thu hồi được cả vốn lẫn lãi với tỷ lệ cao làm cho ngân hàng bị lỗ và mất vốn. Nếu như tình trạng đó kéo dài mà vẫn không thể khắc phục được thì ngân hàng sẽ bị phá sản gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín tiền thân là Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Rạch Kiến được chuyển đổi mô hình hoạt động từ tháng 8 năm 2007. Đến nay các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Đại Tín vẫn chưa phát triển hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng là hoạt động tín dụng. Tuy nhiên qua thực tế cho thấy hoạt động tín dụng chưa được chuyên môn hóa vấn đề quản trị rủi ro tín dụng ở ngân hàng còn hạn chế. Nhận thức được tầm quan trọng của quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng cùng với thực tế hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín tác giả chọn đề tài Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài là nhằm giải quyết các vấn đề sau Thứ nhất lý luận chung về rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Thứ hai phân tích tình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
43    44    1    25-09-2022
9    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.