Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Trần Thanh Dũng

Đề tài nghiên cứu này nhằm trả lời cho câu hỏi của các nhà quản trị là tại sao tình trạng nợ xấu thuộc khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của Vietcombank vẫn gia tăng mặc dù NH này đã áp dụng phương pháp tiên tiến trong quản trị rủi ro là chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng từ năm 2003 đến nay, và ngay cả khi hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ này đã được chỉnh sửa vào năm 2007 nhưng tình hình nợ xấu vẫn còn ở mức đáng phải quan tâm. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH DŨNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS-TS. TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2010 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc và là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng bản thân tác giả. Những số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực có nguồn gốc rõ ràng được trích dẫn và có tính kế thừa phát triển từ các tài liệu tạp chí các công trình nghiên cứu đã được công bố các website Kết quả công trình nghiên cứu của luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khác. Các giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ những cơ sở lý luận và quá trình nghiên cứu thực tiễn làm việc tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Việc công bố một số thông tin mang tính nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức có liên quan nên tác giả đã rất cân nhắc khi đưa các vấn đề này vào đề tài nghiên cứu và mong các tổ chức có liên quan thông cảm giúp tác giả hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình. Chí Minh ngày 10 tháng 10 năm 2010 Tác giả Luận văn Trần Thanh Dũng Học viên Cao học Đêm 2 - Khóa 16 MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CÁM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỄU PHƯƠNG TRÌNH DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 4 . Rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại. 4 . Khái niệm về rủi ro và rủi ro tín dụng . 4 . Khái niệm về rủi ro . 4 . Rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại. 4 . Phân loại rủi ro tín dụng . 7 . Đặc điểm của rủi ro tín dụng . 8 . Đánh giá rủi ro tín dụng. 9 . Nợ quá .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
129    27    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.