Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi Nhánh Đồng Tháp

Mục tiêu của đề tài làm sáng tỏ những vấn đề sau: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro và các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank CN Đồng Tháp; trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra một số biện pháp nhằm quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đồng Tháp. | 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - PHẠM NGỌC TÚ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Chuyên ngành KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2010 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi chưa công bố tại bất cứ nơi nào. Mọi số liệu sử dụng trong luận văn này là những thông tin xác thực. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình. Tp. Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 12 năm 2010 Tác giả luận văn PHẠM NGỌC TÚ 3 MỤC LỤC .LỜI MỞ CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN . RỦI RO TÍN . Khái niệm rủi ro tín . Phân loại rủi ro tín . Đánh giá rủi ro tín dụng .5 . Nguyên nhân gây ra rủi ro tín . Nguyên nhân khách . Nguyên nhân chủ quan .7 . Thiệt hại do rủi ro tín dụng .8 . Đối với ngân . Đối với nền kinh tế- xã hội .8 . Các dấu hiệu nhận biết khoản tín dụng có vấn đề .9 . QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG .11 . Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .11 . Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng .12 . Nguyên tắc của Basel về quản trị rủi ro tín dụng .12 . Biện pháp quản trị rủi ro tín dụng .15 . Xác định mục tiêu và thiết lập chính sách tín dụng .15 . Phân tích và thẩm định tín . Xếp hạng tín . Bảo đảm tín . Mua bảo hiểm tín dụng .18 . Lập dự phòng rủi ro tín dụng .18 . KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NHTM TRÊN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI VIỆT . Quản trị rủi ro tín dụng của NHTM một số nước trên thế 4 . Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của NH Malaysia .19 . Kinh nghiệm phòng chống rủi ro tín dụng của các ngân hàng Thái Lan .20 . Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng đối với Việt CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
251    10    1    04-10-2022
8    6    1    04-10-2022
603    46    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.