Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị vốn tự có tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn tự có và quản trị vốn tự có Ngân hàng và đề xuất các giải pháp quản trị vốn tự có tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - K - NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG QUẢN TRỊ VỐN TỰ CÓ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Chuyên ngành Kinh tế tài chính Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN TIẾN DĨNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Quản trị vốn tự có tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín là công trình nghiên cứu của riêng tôi được đúc kết từ quá trình học tập và nghiên cứu của tôi trong thời gian qua và được sự hướng dẫn tận tình của TS. Lại Tiến Dĩnh. Số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực được thu thập từ các nguồn thực tế được công bố trên các báo cáo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín các báo cáo của cơ quan nhà nước các Tạp chí và Website của các Ngân hàng. Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô trường ĐH Kinh Tế đã truyền đạt cho tôi những kiến thức trong suốt những năm học ở trường. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn TS. Lại Tiến Dĩnh đã nhiệt tình hướng dẫn tôi hoàn thành tốt luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian thực hiện luận văn này. Tác giả luận văn - Nguyễn Thị Kim Hoàng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VTC NGÂN HÀNG. 4 . Tổng quan về vốn tự có tại các NHTM . 4 . Khái niệm về vốn tự có . 4 . Thành phần vốn tự có . 5 . Vai trò và chức năng của vốn tự có. 7 . Định giá mức vốn tự có . 8 . Nội dung quản trị vốn tự có tại NHTM . 9 . Khái niệm mục đích của quản trị vốn tự có . 10 . Lý thuyết định tính về quản trị vốn tự có . 11 . Lý thuyết định lượng về quản trị vốn tự có . 13 . Phân tích các hệ số an toàn vốn liên quan đến quản trị vốn tự có của ngân hàng . 13 . Phát triển vốn tự có thích hợp với nhu cầu hoạt động . 15 . Mô hình tăng trưởng tích sản trong quản trị vốn tự có . 18 . Mối quan hệ giữa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.