Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Sự hài lòng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với chất lượng dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục thuế Đồng Nai

Mục tiêu của đề tài là xây dựng bộ thang đo về sự hài lòng của doanh nghiệp FDI đối với chất lượng dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục thuế Đồng Nai; xác định các yếu tố thuộc chất lượng dịch vụ hỗ trợ thuế và tác động của chúng đến sự hài lòng của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp FDI đối với chất lượng dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục thuế Đồng Nai. | 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ TẠI CỤC THUẾ ĐỒNG NAI - LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2010 Luận văn Thạc sỹ học viên Nguyễn Thị Bích Thủy Khoa TCNN - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Năm 2010 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ TẠI CỤC THUẾ ĐỒNG NAI - Chuyên ngành KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS UNG THỊ MINH LỆ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2010 Luận văn Thạc sỹ học viên Nguyễn Thị Bích Thủy Khoa TCNN - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Năm 2010 3 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ - Kính gửi Khoa Tài Chính Nhà nước Phòng QLĐTSĐH Tôi là TS Ung Thị Minh Lệ - GVHD Luận văn Sự hài lòng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với chất lượng dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục thuế Đồng Nai của học viên cao học Nguyễn Thị Bích Thủy chuyên ngành Kinh Tế Tài Chính - Ngân Hàng - Mã số . Theo tôi học viên khiêm tốn học hỏi có tinh thần cầu tiến và nghiên cứu độc lập đã hoàn thành nghiên cứu Luận văn với một số thành công cơ bản sau đây Chọn đề tài phù hợp với chuyên ngành đào tạo Luận văn có ý nghĩa lý luận xây dựng bộ thang đo mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ hỗ trợ thuế Luận văn có giá trị thực tiễn đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp FDI đối với dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai từ đó đề xuất một số giải pháp hợp lý khả thi để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Những đề xuất trong Luận văn không chỉ có giá trị tham khảo hữu ích cho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai mà còn có thể cho các địa phương khác Luận văn có văn phong mạch lạc bố cục hợp lý hình thức đúng quy định Phương pháp nghiên cứu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.