Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu tại Cục Hải quan TP.HCM

Mục tiêu của đề tài là xác định mức độ hài lòng nói chung của doanh nghiệp tại khâu đăng ký tờ khai và mức độ hài lòng với từng yếu tố của chất lượng dịch vụ tại khâu này; xác định tầm quan trọng của từng yếu tố chất lượng đến sự hài lòng của doanh nghiệp; so sánh sự hài lòng giữa các nhóm doanh nghiệp có tần suất thực hiện dịch vụ khác nhau và hình thức thực hiện dịch vụ khác nhau. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ÕÕÕÕÕ TRẦN THỊ THU GIANG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TPHCM Chuyên ngành Thương mại Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học Đức Trí CHÍ MINH NĂM 2010 -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu tại Cục Hải quan là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu và thông tin sử dụng trong nghiên cứu này là có nguồn gốc trung thực và được phép công bố. . Tác giả luận văn Trần Thị Thu Giang - ii - LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã giảng dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức làm nền tảng để thực hiện luận văn này đặc biệt sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Đức Trí. Tôi cũng chân thành cảm ơn các anh chị đồng nghiệp tại Cục Hải quan đã tạo điều kiện thuận lợi cung cấp các tài liệu quí báu để tôi hoàn thành luận văn . Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã động viên và hỗ trợ tôi trong quá trình thực hiện khảo sát thu thập số liệu phục vụ cho đề tài. Mặc dù tác giả đã cố gắng tham khảo nhiều nguồn tài liệu thực hiện nhiều buổi trò chuyện với một số anh chị đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu song thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Rất mong nhận được thông tin đóng góp quí báu từ Quí Thầy Cô Đồng nghiệp và các bạn đọc. Xin chân thành cám ơn. Thành phố Hồ Chí Minh ngày .tháng .năm 2010 Người viết Trần Thị Thu Giang - iii - MỤC LỤC Lời cam đoan . i Lời cảm ơn .ii Mục lục .iii Danh mục từ viết tắt . ix Danh mục các hình . x Danh mục các biểu đồ . xi Danh mục các bảng .xii Lời mở đầu . xiii 1. Đặt vấn đề .xiii 2. Mục tiêu nghiên cứu . xv 3. Đối tượng-phạm vi nghiên cứu . xvi 4. Phương pháp nghiên cứu . xvi 5. Tính mới của đề tài . xvi 6. Ý nghĩa của đề tài .xvii 7. Kết cấu đề tài . xviii Chương 1 Cơ sở lý luận . 1 quan về chất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.