Trọn bộ từ vựng IELTS speaking Band 7.0+ theo chủ đề: Phần 1

Trọn bộ từ vựng IELTS speaking Band theo chủ đề: Phần 1 bao gồm những bí kíp “gia truyền” và tập trung vào 5 chủ đề phổ biến trong phần thi Speaking (bao gồm Education, Celebrities, Media, Entertainment, Fashion, .), và mỗi chủ đề sẽ được chia ra thành các subtopics (chủ đề nhỏ) để việc học từ vựng được cụ thể hơn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | IELTS Fighter - Trung Tâm Luyện Thi IELTS số 1 Việt Nam Website Hotline 0903 411 666 Fanpage Group groups MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 4 KÝ HIỆU VÀ CHÚ GIẢI . 8 I. EDUCATION . 10 1. MAJOR Ngành học . 10 2. PEOPLE Con người . 15 II. CELEBRITIES . 21 1. FAME Hào quang . 21 2. CELEBRITIES IMPACT ON THE SOCIETY Ảnh hưởng của người nổi tiếng với xã hội . 26 III. MEDIA . 31 1. ADVERTISING Quảng cáo . 31 2. SOCIAL NETWORK Mạng xã hội . 36 IV. ENTERTAINMENT . 41 1. LEISURE ACTIVITIES Các hoạt động trong giờ giải lao . 41 2. SPORT Thể thao . 47 V. FASHION . 53 1. A STYLISH PERSON Một người ăn mặc phong cách . 53 2. ACCESSORIES Phụ kiện . 58 VI. INVENTION . 63 1. INVENTORS Nhà phát minh . 63 2. INVENTIONS Các phát minh . 69 VII. HISTORY . 75 1. HISTORICAL EVENTS Sự kiện lịch sử . 75 2. HISTORICAL FIGURES Nhân vật lịch sử . 80 VIII. NATURE . 85 1. WEATHER Thời tiết . 85 2. NATURAL DISASTERS Thảm họa thiên nhiên . 90 IX. MARRIAGE AND FAMILY . 95 1. MARRIAGE Hôn nhân . 95 2. FAMILY Gia đình . 100 X. TRAVEL . 105 1. TRANSPORT Giao thông . 105 Trọn bộ từ vựng IELTS Speaking band theo chủ đề Trang 1 IELTS Fighter - Trung Tâm Luyện Thi IELTS số 1 Việt Nam Website Hotline 0903 411 666 Fanpage Group groups 2. VACATION Kỳ nghỉ . 111 XI. MONEY . 116 1. SHOPPING HABITS Thói quen mua sắm . 116 2. MONEY MANAGEMENT Quản lý tiền bạc . 121 XII. TECHNOLOGY . 126 1. ROBOTS Rô-bốt . 126 2. INTERNET Không gian mạng . 132 XIII. OUTFIT . 137 1. CLOTHES Quần áo . 137 2. JEWELRY Trang sức . 142 XIV. LIFESTYLE . 146 1. HEALTH Sức khỏe . 146 2. ART Nghệ thuật . 152 XV. EMOTION . 157 1. HAPPINESS Niềm vui . 157 2. STRESS Áp lực . 164 Answer key for check-up zone. 168 Trọn bộ từ vựng IELTS Speaking band theo chủ đề Trang 2 IELTS Fighter - Trung Tâm Luyện Thi IELTS số 1 Việt Nam Website Hotline 0903 411 666 Fanpage .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.