Trọn bộ từ vựng IELTS speaking Band 7.0+ theo chủ đề: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Trọn bộ từ vựng IELTS speaking Band theo chủ đề" tiếp tục trình bày các chủ đề như: Invention, History, Nature, Marriage and family, Travel, Money, Technology, Outfit, Lifestyle, Emotion. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | IELTS Fighter - Trung Tâm Luyện Thi IELTS số 1 Việt Nam Website Hotline 0963 891 756 Fanpage Group groups VI. INVENTION Invention hay Phát minh nói chung là một chủ đề khá quen mặt với các thí sinh khi ôn thi IELTS Speaking nhưng không phải vì quen thuộc nên chúng ta được quyền chủ quan. Invention là một chủ đề có thể nói là khá học thuật và khá khó vì đòi hỏi vốn từ về kỹ thuật hay sáng chế khá cao. Tuy nhiên với 2 subtopics Inventors Các nhà phát minh và Inventions Các sản phẩm sáng chế cụ thể thì các thí sinh hãy luôn tự tin với chủ đề này vì dường như nó đã bao quát khá kỹ về chủ đề chung Invention của chúng ta. Bây giờ thì cùng xem trong chủ đề này thì chúng ta sẽ học được những từ gì nhé 1. INVENTORS Nhà phát minh Part 1 Do you want to become an inventor in the future Bạn có muốn trở thành một nhà phát minh trong tương lai không Sample answer Vocabulary Answer Actually I find myself not creative enough Technical know- Kiến thức về công to be an inventor. Reason I don t have a necessary how n nghệ amount of technical know-how and patience to go Trial and error n Quá trình thử through a lot of trial and error. Example I would nghiệm và thất bại like to be a person who can enjoy the inventions rather than the one who can invent them. Trọn bộ từ vựng IELTS Speaking band theo chủ đề T r a n g 63 IELTS Fighter - Trung Tâm Luyện Thi IELTS số 1 Việt Nam Website Hotline 0963 891 756 Fanpage Group groups Part 2 Describe an inventor that you admire the most. Mô tả một nhà phát minh mà bạn ngưỡng mộ nhất Sample answer Vocabulary Answer Wow to be honest today I would like to Practicability n Tính hữu dụng describe Thomas Edison - an American and one of Prolific inventor Nhà khoa học có rất the greatest inventors of all time and he is n nhiều phát minh considered one of the men that have changed the world. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.