Ăn để chữa lành: Phần 1

Tài liệu "Ăn để chữa lành - Chế độ để đẩy lùi bệnh tật, hồi phục và trẻ hóa": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bệnh tiềm ẩn, cấp tính và mạn tính; Không còn điều huyền bí; Tại sao cần chẩn đoán; Tấm gương ma thuật; Công thức của sự sống; Sinh lý học mới; Sinh lý học; Sự phê bình thẳng thắn và khách quan về các phương pháp chữa lành khác; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | ĂN ĐỂ CHỮA LÀNH MỘT PHƯƠNG PHÁP ĂN UỐNG KHOA HỌC HƯỚNG TỚI SỨC KHỎE DÀNH TẶNG CỘNG ĐỒNG NHỮNG NGƯỜI TÌM KIẾM SỨC KHỎE VÀ CÓ MỤC TIÊU ĐẠT TỚI SỨC KHỎE TOÀN DIỆN VỀ THỂ CHẤT TÂM TRÍ VÀ TINH THẦN ĂN ĐỂ CHỮA LÀNH Viết bởi giáo sư Arnold Ehret 1866-1922 Bản quyền tiếng Việt thuộc về dịch giả Cuốn sách này chỉ dành cho mục đích cá nhân. Nội dung viết bởi Arnold Ehret và Fred Hirsch hiện nay nằm trong thư viện công. Lời giới thiệu và phần chú giải được viết bởi giáo sư Spira. Dịch giả Bùi Trần Trung đồng thời là người thực hành nghiên cứu chuyên sâu về sức khỏe chuyển ngữ dành tặng cộng đồng làm tài liệu nghiên cứu và thực hành. Tuyên bố chung Nội dung trong tài liệu này và các trang web liên quan dựa trên ý kiến và nghiên cứu của tác giả và chỉ có mục đích cung cấp thông tin và giáo dục. Nếu bạn lựa chọn dùng thông tin trong cuốn sách này tác giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm cho quyết định của bạn. Nội dung trong đây không nhằm thay thế mối quan hệ trực tiếp với bác sỹ chuyên khoa và không phải là lời khuyên y khoa. Nó là sự chia sẻ kiến thức thông tin về sức khỏe và ý kiến dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của tác giả và đồng nghiệp. 1 MỤC LỤC Mục lục Tiểu sử trích dẫn của Giáo sư Arnold Ehret do Pro. Spira viết Lời dịch giả Bùi Trần Trung Lời giới thiệu cho ấn bản chú giải bởi Pro. Spira Lời tựa bởi Fred Hirsch Bài học 1. Các nguyên tắc giới thiệu chung Bài học 2. Bệnh tiềm ẩn cấp tính và mạn tính Bài học 3. Không còn điều huyền bí Bài học 4. Tại sao cần chẩn đoán Bài học 5. Tấm gương ma thuật Bài học 6. Công thức của sự sống Bài học 7. Sinh lý học mới Bài học 8. Sinh lý học mới phần I Bài học 9. Sinh lý học mới phần II Bài học 10. Sinh lý học mới phần III Bài học 11. Sự phê bình thẳng thắn và khách quan về các phương pháp chữa lành khác Bài học 12. Sự nhầm lẫn về chế độ ăn phần I Bài học 13. Sự nhầm lẫn về chế độ ăn phần II Bài học 14. Sự nhầm lẫn về chế độ ăn phần III Bài học 15. Bảng thực phẩm của Ragnar Berg nhìn lại Danh sách các thực phẩm hình thành .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
173    13    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.