High-throughput ChIPmentation: Freely scalable, single day ChIPseq data generation from very low cell-numbers

Chromatin immunoprecipitation coupled to sequencing (ChIP-seq) is widely used to map histone modifications and transcription factor binding on a genome-wide level. The resulting workflow is easily established, extremely rapid, and compatible with requirements for very low numbers of FACS sorted cells, high-throughput applications and single day data generation. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.