Sự cần thiết áp dụng và đào tạo IFRS tại Việt Nam

Để có thể tiếp cận với các dòng vốn trên thị trường quốc tế, niêm yết tại thị trường nước ngoài, yêu cầu lập báo cáo tài chính (BCTC) theo chuẩn mực BCTC quốc tế - IFRS- đang trở thành nhu cầu ngày càng bức thiết và là xu hướng tất yếu của các tập đoàn, các công ty đại chúng. Để thực hiện được điều đó, vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp (DN) là cần có đội ngũ kế toán đủ năng lực, được trang bị kiến thức cần thiết về IFRS. Bài viết sẽ đưa ra nguyên nhân khách quan cần thiết phải áp dụng và đào tạo IFRS tại Việt Nam. | n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr ng ë ViÖt Nam SỰ CẦN THIẾT ÁP DỤNG VÀ ĐÀO TẠO IFRS TẠI VIỆT NAM Đàm Bích Hà Khoa Kế toán- Kiểm toán Đại học Thương mại Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới để cải thiện môi trường kinh doanh phát triển bền vững hỗ trợ thị trường vốn thị trường chứng khoán bảo vệ nhà đầu tư và thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng thời để có thể tiếp cận với các dòng vốn trên thị trường quốc tế niêm yết tại thị trường nước ngoài yêu cầu lập báo cáo tài chính BCTC theo chuẩn mực BCTC quốc tế - IFRS- đang trở thành nhu cầu ngày càng bức thiết và là xu hướng tất yếu của các tập đoàn các công ty đại chúng. Để thực hiện được điều đó vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp DN là cần có đội ngũ kế toán đủ năng lực được trang bị kiến thức cần thiết về IFRS. Bài viết sẽ đưa ra nguyên nhân khách quan cần thiết phải áp dụng và đào tạo IFRS tại Việt Nam. Năm 1973 Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế - IASC International Accounting Standards Comittee ra đời ở London nước Anh. Đây là một tổ chức độc lập bao gồm đại diện của 13 nước thành viên trực thuộc Liên đoàn kế toán quốc tế IFAC - International Federation of Accountants . IASC chịu trách nhiệm ban hành các Chuẩn mực kế toán quốc tế - IAS Internationnal Accounting Standards thời kỳ đầu tổ chức này gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì vai trò của mình là tổ chức soạn thảo chuẩn mực kế toán quốc tế duy nhất trên thế giới cũng như thuyết phục các nước sử dụng chuẩn mực do chính mình tạo ra. Sau đó IASC có những bước tiến lớn nhận được sự ủng hộ quan trọng từ Ủy ban chứng khoán Mỹ và sau đó là sự chấp thuận của Tổ chức thế giới các ủy ban chứng khoán và Liên minh Châu Âu vào năm 2000. Năm 2001 đánh dấu sự ra đời của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế - IASB International Accounting Standards Board . IASB thay thế cho IASC và tồn tại đến ngày nay IASB ban hành các Chuẩn mực lập BCTC quốc tế - IFRS International Financial Reporting Standards .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.