Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến hệ thống ngân hàng Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN ) đang tác động mạnh đến việc tổ chức, điều chỉnh, hoạt động và phát triển của hệ thống ngân hàng (HTNH) Việt Nam. Nhiều cơ hội lớn mở ra, như giúp Ngân hàng (NH) Nhà nước (NHNN) giảm phát hành tiền mặt, áp dụng công nghệ mới để hiện đại hóa và nâng cao chất lượng quản trị. Giúp ngân hàng thương mại (NHTM) phát triển hệ sinh thái Fintech để tăng lượng khách hàng, nguồn huy động, cung cấp sản phẩm mới, tinh giảm biên chế, lồng ghép việc nâng cấp cơ sở vật chất vào tái cơ cấu . | Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA quot CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG quot TÁC ĐỘNG CỦA Cách mạng công nghiệp ĐẾN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Việt Nam ThS. Lê Quốc Anh1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Lê Thị Trâm Anh Đại học New South Wales Tóm tắt Cách mạng công nghiệp lần thứ tư CMCN đang tác động mạnh đến việc tổ chức điều chỉnh hoạt động và phát triển của hệ thống ngân hàng HTNH Việt Nam. Nhiều cơ hội lớn mở ra như giúp Ngân hàng NH Nhà nước NHNN giảm phát hành tiền mặt áp dụng công nghệ mới để hiện đại hóa và nâng cao chất lượng quản trị. Giúp ngân hàng thương mại NHTM phát triển hệ sinh thái Fintech để tăng lượng khách hàng nguồn huy động cung cấp sản phẩm mới tinh giảm biên chế lồng ghép việc nâng cấp cơ sở vật chất vào tái cơ cấu. Đồng thời cũng tạo ra các thách thức không nhỏ về thể chế năng lực cán bộ hạ tầng công nghệ nguồn đầu tư dài hạn minh bạch hóa hoạt động bảo mật và bảo vệ thông tin cùng nhiều thách thức riêng cho từng chủ thể đối tượng. Từ đó đòi hỏi Nhà nước ngành NH NHNN cùng từng NHTM mỗi cán bộ NH cần có các cuộc cách mạng nhỏ để đổi mới nhiều mặt nhằm đưa HTNH Việt Nam phát triển hòa nhập thành công hiệu quả hơn vào cuộc CMCN . Từ khóa Cách mạng công nghiệp Ngân hàng Nhà nước ngân hàng thương mại 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Từ đầu những năm 2010 CMCN manh nha xuất hiện dần phát triển mạnh lên ở các nước phát triển rồi lan rộng khắp thế giới. Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin tốc độ phát triển của nó nhanh phạm vi tác động rộng ảnh hưởng mạnh đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Do đó dù là nước phát triển chưa cao nhiều lĩnh vực chưa đủ cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự cho CMCN xâm nhập và phát huy tác dụng. Song ngành NH Việt Nam nhất là các NHTM không thể đứng ngoài mà phải chuẩn bị cơ sở chủ động tham gia vào cuộc cách mạng này. Thách thức là chính nhưng vẫn đan xen cơ hội và nếu nhận diện được có giải pháp phù hợp thì thách thức sẽ được khắc phục cơ hội sẽ được khai thác lúc đó

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.