Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến thị trường lao động Việt Nam

Nội dung bài viết tạo ra các thách thức không nhỏ về thể chế, năng lực cán bộ, hạ tầng công nghệ, nguồn đầu tư dài hạn, minh bạch hóa hoạt động, bảo mật và bảo vệ thông tin, cùng nhiều thách thức riêng cho từng chủ thể, đối tượng. Từ đó, đòi hỏi Nhà nước, ngành NH, NHNN cùng từng NHTM, mỗi cán bộ NH cần có các cuộc “cách mạng nhỏ” để đổi mới nhiều mặt, nhằm đưa HTNH Việt Nam phát triển, hòa nhập thành công, hiệu quả hơn vào cuộc CMCN . | TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ĐẾN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM . Phạm Thị Tuệ1 - ThS. Đặng Thị Thanh Bình2 Tóm tắt Cuộc cách mạng công nghiệp đang và sẽ thay đổi diễn mạo của nền sản xuất của nhân loại với tốc độ chưa từng có. Cuộc cách mạng này hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi tích cực nhưng cũng đặt ra không ít các khó khăn đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Bài viết điểm lại tình hình lao động của Việt Nam và những tác động của cách mạng đến thị trường lao động nước ta. Thông qua bài viết tác giả hy vọng cung cấp một bức tranh bao quát hơn về cách thức mà cuộc cách mạng này sẽ làm thay đổi thị trường lao động việc làm của Việt Nam trong thời gian tới. Từ khoá Cách mạng công nghiệp thị trường lao động lao động việc làm trong cách mạng Abstract The fourth industrial revolution industry has been changing the face of world production with unprecedented speed. This revolution could bring positive changes and pose many difficulties especially for a developing countries like Vietnam also. The article reviews the situation of Vietnamese labor market and the effects of the industry on it. Through the article the authors hope to provide a more general picture on how this revolution would change labor and employment market of Vietnam in the coming time. Keywords Industry labor market labors and employment in industry . 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN . Tổng quan nghiên cứu Cách mạng và ảnh hưởng của cuộc cách mạng này đến nền kinh tế nói chung và thị trường lao động nói riêng hiện đang là chủ đề nhận được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả nhà nghiên cứu nhà hoạch định chính sách cả ở Việt Nam và trên thế giới. Ở phạm vi quốc tế một số nghiên cứu nổi bật có thể kể đến là báo cáo qua các năm của diễn đàn kinh tế WEF thế giới với tên gọi The future of jobs tương lai của việc làm . WEF tiến hành khảo sát các doanh nghiệp lớn nhằm nghiên cứu xu hướng thay đổi của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    6    1    30-09-2022
37    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.