Tác động cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, thực tế tại Việt Nam và một số đề xuất kiến nghị

Nội dung bài viết trình bày cuộc cách mạng công nghệ có những tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó ngành ngân hàng đã và đang chứng kiến những thay đổi căn bản trong phương thức kinh doanh, tương tác với khách hàng . Điều này đòi hỏi các ngân hàng cần thiết phải thay đổi về mô thức kinh doanh, có sự chuyển đổi từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh theo hướng số hóa. Mời các bạn tham khảo! | Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA quot CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG quot TÁC ĐỘNG CUỘC Cách mạng công nghiệp ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THỰC TẾ TẠI Việt Nam VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ ThS. Nguyễn Đình Dũng ThS. Lại Thị Thanh Loan1 Trung tâm nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tóm tắt Thế giới đang chuyển mình trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư CMCN - cuộc cách mạng mà trong đó các công nghệ như điện toán đám mây công nghệ di động Internet vạn vật Internet of Things Dữ liệu lớn Trí tuệ nhân tạo mạng xã hội. đóng vai trò chủ đạo. Cuộc cách mạng này có những tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội trong đó ngành ngân hàng đã và đang chứng kiến những thay đổi căn bản trong phương thức kinh doanh tương tác với khách hàng. Điều này đòi hỏi các ngân hàng cần thiết phải thay đổi về mô thức kinh doanh có sự chuyển đổi từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh theo hướng số hóa. Từ khóa Cách mạng công nghiệp ngân hàng thương mại 1. Tác động của Cách mạng công nghiệp đến lĩnh vực ngân hàng Ngành ngân hàng đang thay đổi với nhịp độ chưa từng thấy trong cuộc CMCN . Tác động của công nghệ số được dự báo là sẽ tạo nên bức tranh hoàn toàn khác về thị trường dịch vụ ngân hàng trong tương lai và điều này mang đến cả những cơ hội và thách thức cho các ngân hàng đang hoạt động. . Thay đổi về phương thức phục vụ khách hàng Dưới sự tác động của công nghệ kỳ vọng và hành vi khách hàng của ngân hàng đã và đang có sự thay đổi quan trọng. Thứ nhất là thay đổi kỳ vọng của khách hàng về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Kỳ vọng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng ngày càng cao không chỉ ở chất lượng tốc độ và độ tin cậy mà còn cần cả những trải nghiệm mới mẻ thú vị khép kín và có tính khác biệt. Nói cách khác khách hàng đang yêu cầu các ngân hàng phải xây dựng hệ sinh thái 1 Email của tác giả loanltt@ 123 Kỷ yếu HộI

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.