Thực trạng hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2007 - 2017 và một số nhận định

Trong khuôn khổ nghiên cứu tập trung nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu về hoạt động M&A của các nhà nghiên cứu trên thế giới, tổng hợp các kinh nghiệm của các nước về cơ chế, thể chế về hoạt động này, trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động M&A của các tổ chức ngân hàng, tín dụng của Việt Nam để đề ra một số bài học kinh nghiệm, giải pháp nhằm hoàn thiện và phát huy năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng trong nền kinh tế. | THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG M amp A TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2007 - 2017 VÀ MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH ThS. Nguyễn Trung Thuỳ Linh1 Trường Đại học Thăng Long ThS. Nguyễn Thị Thuỷ Ngân Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 30 Tóm tắt Hoạt động M A trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là một trong những hoạt động tất yếu của nền kinh tế. Tuy nhiên trong khuôn khổ nghiên cứu của nhóm tác giả tác giả tập trung nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu về hoạt động M amp A của các nhà nghiên cứu trên thế giới tổng hợp các kinh nghiệm của c c nước về cơ chế thể chế về hoạt động này trên cơ sở đ nh gi thực trạng hoạt động M amp A của các tổ chức ngân hàng tín dụng của Việt Nam để đề ra một số bài học kinh nghiệm giải pháp nhằm hoàn thiện và ph t huy năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng trong nền kinh tế. Từ khóa Mua bán sáp nhập ngân hàng. 1. Đặt vấn đề Mua bán sáp nhập các doanh nghiệp và các tập đoàn tài chính diễn ra rất sớm ở các nước phát triển từ thế kỷ 19. Mua bán sáp nhập M amp A là từ viết tắt của Merger and Acquysition thường được dịch là sáp nhập và mua lại. Xét về bản chất M amp A là một giải pháp của tái cấu trúc tài chính tái cấu trúc các tổ chức tài chính nhằm ngăn chặn sự đổ vỡ phá sản của một số tổ chức tài chính gây thiệt hại lớn cho các cá nhân doanh nghiệp đã và đang có quan hệ với tổ chức tài chính này. Mục tiêu chính cho thấy hoạt động M amp A là nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. Trong lĩnh vực Ngân hàng hoạt động M amp A cũng đóng vai trò quan trọng đối với tổ chức này. Tại Mỹ với tham vọng trở thành ngân hàng hàng đầu của đất nước có nền kinh tế số 1 thế giới Bank of America đã liên tục thực hiện các thương vụ sáp nhập đình đám để vừa loại bỏ các đối thủ cạnh 1 Email linhnt@ 365 tranh vừa mở rộng được thị trường. Đỉnh điểm là thương vụ mua lại Merrill Lynch vào năm 2008 có trị giá 50 tỷ USD. Tại Việt Nam nền kinh tế đã và đang ngày .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.