Thực trạng phát triển du lịch MICE của thành phố Hồ Chí Minh

Bài nghiên cứu này nhằm mục đích đưa ra một số đề xuất giúp việc phát triển du lịch MICE tại thành phố Hồ Chí Minh được bền vững và hiệu quả hơn. Có ba nhóm giải pháp chính được đưa ra là: giải pháp về thị trường, phát triển cơ sở hạ tầng và các giải pháp dài hạn. Mời các bạn tham khảo! | THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Võ Trần Hải Linh Khoa Truyền thông Thiết kế Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh HUTECH TÓM TẮT Nhận thấy du lịch MICE là một hướng đi bền vững cho việc phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đầu tư khai thác thị trường tiềm năng này. Với lợi thế về vị trí địa lý danh lam thắng cảnh du lịch đa dạng mạng lưới đào tạo tốt và an ninh ổn định. Thành phố được các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch MICE đánh giá cao và có khả năng trở thành một điểm du lịch hội nghị nổi bật. Tuy nhiên bên cạnh đó thành phố cũng gặp phải các thách thức như các đối thủ mạnh cạnh tranh trong khu vực yêu cầu ngày càng khắc khe từ khách hàng các vấn đề về xã hội hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng trang thiết bị còn yếu. Bài nghiên cứu này nhằm mục đích đưa ra một số đề xuất giúp việc phát triển du lịch MICE tại thành phố Hồ Chí Minh được bền vững và hiệu quả hơn. Có ba nhóm giải pháp chính được đưa ra là giải pháp về thị trường phát triển cơ sở hạ tầng và các giải pháp dài hạn. Từ khóa Du Lịch điểm đến giải pháp MICE Thành phố Hồ Chí Minh. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI Trong những năm gần đây du lịch MICE hình thức du lịch hội nghị hội thảo đang phát triển mạnh tại thành phố Hồ Chi Minh nói riêng và tại Việt Nam nói chung. Năm 2017 số lượng khách đến thành phố Hồ Chí Minh với mục đích công vụ là 17 cao hơn mức bình quân 14 16 Lam Phương 2017 . Hơn thế nữa du lịch MICE là một loại hình rất bền vững về cả môi trường xã hội và kinh tế do đó hướng đi này cần được khuyến khích quy hoạch và phát triển ICCA 1992 . Tuy nhiên tác giả Locke 2010 chỉ ra rằng quy hoạch định hướng theo du lịch MICE không phải là một việc dễ dàng điều này đòi hỏi sự phối hợp từ nhiều thành phần khác nhau. Bài nghiên cứu nằm nhằm mục đích đánh giá hiện trạng du lịch MICE tại thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hướng đi cho ngành công nghiệp không khói của thành phố. 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT Du lịch MICE Theo hiệp hội hội nghị và triễn lãm quốc tế International .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.