Thực trạng và kiến nghị để lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực cáo tài chính quốc tế (IFRS) của tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)

Nội dung bài viết trình bày việc lập BCTC theo IFRS sẽ tăng tính minh bạch về tài chính của EVN và có liên quan chặt chẽ đến kế hoạch khôi phục năng lực tài chính của EVN trong các lĩnh vực nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp (DN) và BCTC. Mời các bạn tham khảo! | n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr ng ë ViÖt Nam THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHUẨN MỰC CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM EVN Thực trạng về lập BCTC theo IFRS của EVN Theo cam kết tại các Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Hàng năm EVN lập báo cáo tài chính BCTC theo IFRS trên cơ sở chuyển đổi từ BCTC theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS đã được kiểm toán. Thực tế hiện nay EVN gửi BCTC lập theo VAS cho các cơ quan có thẩm quyền cũng như sử dụng cho mục đích quản lý. Báo cáo theo IFRS được dùng để gửi tổ chức tín dụng theo cam kết. Do có nhiều khác biệt lớn giữa VAS và IFRS nên báo cáo chuyển đổi sang IFRS của EVN không thể tuân thủ toàn diện theo IFRS. Những thuận lợi khi áp dụng IFRS Việc lập BCTC theo IFRS sẽ tăng tính minh bạch về tài chính của EVN và có liên quan chặt chẽ đến kế hoạch khôi phục năng lực tài chính của EVN trong các lĩnh vực nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp DN và BCTC Ngoài ra việc áp dụng IFRS còn là yếu tố quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc EVN để nâng cao khả năng huy động vốn và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. EVN đã có những hiểu biết nhất định về IFRS do đã thực hiện chuyển đổi BCTC từ VAS sang IFRS. Những khó khăn khi áp dụng IFRS Chế độ Kế toán Xây dựng Chế độ Kế toán CĐKT riêng cho EVN IFRS là các hướng dẫn mang tính nguyên tắc nhiều hơn là hướng dẫn về cách hạch toán. Ngoài ra do vấn đề về ngoại ngữ và năng lực hiện tại của đội ngũ kế toán tại các đơn vị của EVN EVN cần phải có một hệ thống kế toán thống nhất để các đơn vị có thể hạch toán theo các hướng dẫn của IFRS. Theo đó Bộ Tài chính cần xây dựng hệ thống văn bản pháp lý hướng dẫn về việc lập BCTC theo IFRS. Trên cơ sở đó EVN sẽ xây dựng và ban hành CĐKT riêng cho EVN để đảm bảo tất cả các kế toán từ các đơn vị cấp 4 trở lên có thể thực hiện công việc hạch toán kế toán hàng ngày. CĐKT cần bao gồm đầy đủ các nội dung sau - Hệ thống tài khoản - Hệ thống số kế toán - Hệ thống .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    66    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.