Tích hợp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong dạy học tác phẩm văn học Việt Nam thời trung đại ở trường trung học phổ thông

Nội dung bài viết trình bày Nguyên tắc tích hợp phải được quán triệt trong toàn bộ môn học, từ Đọc văn, Tiếng Việt đến Làm văn; quán triệt trong mọi khâu của quá trình dạy học; quán triệt trong mọi yếu tố của hoạt động học tập; tích hợp trong chương trình; tích hợp trong SGK; tích hợp trong phương pháp dạy học của GV và tích hợp trong hoạt động học tập của HS; tích hợp trong các sách đọc thêm, tham khảo. Mời các bạn tham khảo! | DHTH amp DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015 Tích hợp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong dạy học tác phẩm văn học Việt Nam thời trung đại ở trường trung học phổ thông TS. Dương Thu Hằng 1. Tầm quan trọng của dạy học tích hợp trong dạy học tác phẩm văn học Việt Nam thời trung đại Hiện nay trên thế giới bên cạnh các trào lưu dạy học DH hiện đại như DH theo mục tiêu DH phân hoá DH tương tác DH tích hợp đang dần trở thành một trào lưu sư phạm chiếm nhiều ưu thế. Ở Việt Nam bản dự thảo Chương trình THPT môn Ngữ văn năm 2002 do Bộ GD amp ĐT biên soạn đã xác định Lấy quan điểm tích hợp làm nguyên tắc chỉ đạo để tổ chức nội dung chương trình biên soạn SGK và lựa chọn các phương pháp giảng dạy 1 . Hơn nữa Nguyên tắc tích hợp phải được quán triệt trong toàn bộ môn học từ Đọc văn Tiếng Việt đến Làm văn quán triệt trong mọi khâu của quá trình dạy học quán triệt tromg mọi yếu tố của hoạt động học tập tích hợp trong chương trình tích hợp trong SGK tích hợp trong phương pháp dạy học của GV và tích hợp trong hoạt động học tập của HS tích hợp trong các sách đọc thêm tham khảo 2 . Như vậy vấn đề cấp thiết đang đặt ra là phải tiếp cận nghiên cứu và vận dụng DH tích hợp vào chương trình ngữ văn ở nhà trường PT nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Bản chất của mỗi tác phẩm văn học chân chính xét đến cùng là những vấn đề của cuộc sống và con người bởi văn học là nhân học văn học là cuộc sống . Vì vậy so với các môn khác môn Văn rất thuận lợi cho việc lồng ghép giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh trong từng giờ học. Trong khi đó chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy môn Văn hiện nay về cơ bản còn nhiều hạn chế như nặng về lí thuyết chưa gắn văn chương với cuộc sống không phát huy được tính tích cực chủ động của sinh viên hiệu quả giáo dục chưa cao Đặc biệt chiếm một dung lượng khá lớn và là bộ phận rất quan trọng trong chương trình Ngữ Văn THPT nhưng phần văn học Việt Nam trung đại xuyên suốt 10 thế kỷ với nhiều thành tựu rực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
107    8    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.