Tích hợp trong dạy học bộ môn ở trường phổ thông

Bài báo này mong muốn góp phần làm rõ các cơ sở lí luận về DHTH, vì sao phải thực hiện DHTH, các giải pháp thực hiện có hiệu quả khi triển khai DHTH và vận dụng DHTH trong dạy học bộ môn ở trường phổ thông Việt Nam. Mời các bạn tham khảo! | DHTH amp DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015 Tích hợp trong dạy học bộ môn ở trường phổ thông TS. Võ Văn Duyên Em 1. Đặt vấn đề Mục tiêu giáo dục phổ thông là giúp học sinh HS phát triển toàn diện chuẩn bị cho HS tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động. Để hiện thực mục tiêu đó nội dung học vấn phổ thông thường bao gồm nhiều môn học khác nhau. Tuy nội dung các môn học và nhiệm vụ của chúng có thể khác nhau song chúng vẫn có những mối quan hệ nhất định nhiều khi là rất chặt chẽ. Chính đặc trưng này của học vấn phổ thông đã giúp phát triển toàn diện nhân cách của HS cũng là biểu hiện quan trọng của chất lượng giáo dục phổ thông. Tuy nhiên trong thực tế dạy học các môn học nói chung việc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của môn học cũng như khai thác mối quan hệ giữa các môn học đã không được quan tâm đúng mức. Điều đó dẫn đến chất lượng giáo dục phổ thông mà biểu hiện cụ thể thường là năng lực vận dụng kiến thức vào thực tế cũng như năng lực giải quyết vấn đề của HS bị hạn chế. Góp phần khắc phục những hạn chế này của chất lượng giáo dục phổ thông nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến đã nghiên cứu và vận dụng lý thuyết sư phạm tích hợp hay dạy học tích hợp DHTH . Bài báo này mong muốn góp phần làm rõ các cơ sở lí luận về DHTH vì sao phải thực hiện DHTH các giải pháp thực hiện có hiệu quả khi triển khai DHTH và vận dụng DHTH trong dạy học bộ môn ở trường phổ thông Việt Nam. 2. Nội dung . Dạy học tích hợp Trên thế giới và tại Việt Nam DHTH đã trở thành một trào lưu sư phạm hiện đại. Tháng 9 năm 1968 Hội nghị tích hợp về việc giảng dạy các khoa học đã được Hội đồng Liên quốc gia về giảng dạy khoa học tổ chức tại Varna Bungari với sự bảo trợ của UNESCO. Hội nghị nêu ra hai vấn đề là vì sao phải DHTH và tích hợp các khoa học là gì 3 . Theo đó DHTH được UNESCO định nghĩa như sau Một cách trình bày các khái niệm và nguyên lí khoa học cho phép diễn đạt sự thống nhất cơ bản của tư tưởng khoa học tránh nhấn quá mạnh hoặc quá sớm sự .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.