Tiến trình hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại Việt Nam theo xu thế hội tụ với kế toán quốc tế

Việc chuyển đổi BCTC được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) sang IFRS luôn là một thách thức lớn đối với các DN, đặc biệt với những người làm công tác kế toán. Bài viết sau sẽ nghiên cứu lý thuyết của sự hội tụ (HT). kế toán, nghiên cứu những điểm khác biệt giữa VAS và IFRS, từ đó có những định hướng hoàn thiện hệ thống BCTC Việt Nam theo xu thế HT với kế toán quốc tế. | n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr ng ë ViÖt Nam TIẾN TRÌNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM THEO XU THẾ HỘI TỤ VỚI KẾ TOÁN QUỐC TẾ Nguyễn Hồng Nga Bộ môn Kế toán tài chính - Đại học Thương mại Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu việc lập Báo cáo tài chính BCTC theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS ngày càng nhận được sự ủng hộ của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Việt Nam yêu cầu lập BCTC theo IFRS ngày càng trở nên phổ biến do yêu cầu từ phía công ty mẹ các chủ nợ và nhiều tập đoàn kinh tế trong nước. Có thể thấy rằng việc áp dụng các Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS trong lập BCTC giúp nâng cao tính công khai minh bạch trong BCTC của doanh nghiệp DN đặc biệt là các DN niêm yết đồng thời còn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong việc thu hút các nguồn vốn nước ngoài. Tuy nhiên việc chuyển đổi BCTC được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS sang IFRS luôn là một thách thức lớn đối với các DN đặc biệt với những người làm công tác kế toán. Bài viết sau sẽ nghiên cứu lý thuyết của sự hội tụ HT . kế toán nghiên cứu những điểm khác biệt giữa VAS và IFRS từ đó có những định hướng hoàn thiện hệ thống BCTC Việt Nam theo xu thế HT với kế toán quốc tế. Lý thuyết về hòa hợp kế toán Dưới góc độ tổng quát nhất HH kế toán thường gọi tắt là HH harmonization CMH kế toán thường gọi tắt là CMH standardization HT kế toán thường gọi tắt là HT convergence được một số nhà nghiên cứu phác họa như sau Hòa hợp HH là một tiến trình loại bỏ sự khác biệt hoàn toàn trong thực tế. Tiến trình HH không thể chia tách khỏi tiến trình chuẩn mực hóa CMH . Nói cách khác trạng thái HH có thể là bất cứ điểm nào giữa hoàn toàn khác biệt và đồng nhất Tay amp Parker 1990 . HH có thể được xem là giai đoạn đầu tiên của tiến trình thiết lập chuẩn mực. Mục tiêu của HH là giảm sự khác biệt trong thực tế kế toán từ đó tăng tính có thể so sánh được. CMH dẫn đến sự đồng nhất hoàn toàn kết quả là chỉ còn một nguyên tắc kế toán duy nhất áp dụng trên phạm vi toàn cầu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.