Tính an toàn của chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu – chương trình phòng vệ thực phẩm

Nghiên cứu rủi ro liên quan đến phòng vệ thực phẩm là một trong những thành phần cốt lõi giúp phác thảo các biện pháp phòng vệ tương ứng với nguy cơ mà các rủi ro này mang lại. Nghiên cứu này tập trung vào các nhóm đối tượng, động cơ, lợi thế và các biện pháp kiểm soát tương ứng với từng nhóm đối tượng cụ thể. Các biện pháp kiểm soát được mô tả bao gồm các biện pháp kiểm soát bên trong và bên ngoài nhà xưởng được sử dụng để kiểm soát từng mắt xích trên chuỗi cung ứng thực phẩm. | TÍNH AN TOÀN CỦA CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM TOÀN CẦU CHƢƠNG TRÌNH PHÕNG VỆ THỰC PHẨM Nguyễn Quốc Anh1 Nguyễn Văn Vủ1 Đặng Bùi Khuê1 Đàm Sao Mai1 Nguyễn Lệ Hà2 1 Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh IUH 2 Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH Đại học Công nghệ TPHCM TÓM TẮT Chương trình phòng vệ thực phẩm đã trở thành một trong những yêu cầu cốt lõi của các hệ thống an toàn thực phẩm toàn cầu như Food Safety System Certification FSSC British Retailer Consortium BRC International Food Standard IFS Safe Quality Food SQF Global Good Agricultural Practice Global GAP . Vì vậy phòng vệ thực phẩm đang trở thành mối quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp thực phẩm trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu rủi ro liên quan đến phòng vệ thực phẩm là một trong những thành phần cốt lõi giúp phác thảo các biện pháp phòng vệ tương ứng với nguy cơ mà các rủi ro này mang lại. Nghiên cứu này tập trung vào các nhóm đối tượng động cơ lợi thế và các biện pháp kiểm soát tương ứng với từng nhóm đối tượng cụ thể. Các biện pháp kiểm soát được mô tả bao gồm các biện pháp kiểm soát bên trong và bên ngoài nhà xưởng được sử dụng để kiểm soát từng mắt xích trên chuỗi cung ứng thực phẩm. Từ khóa Con người kiểm soát phòng vệ rủi ro TACCP. 1. GIỚI THIỆU . Phòng vệ thực phẩm Từ các vụ tấn công khủng bố ở một số nước trên thế giới Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA đã bắt đầu quan tâm đến các vụ việc liên quan đến việc gây lây nhiễm có chủ đích cho các sản phẩm thực phẩm từ đó xây dựng các chương trình phòng vệ thực phẩm các biện pháp bảo vệ được thiết lập đối với các khu vực nhạy cảm trong chuỗi cung ứng thực phẩm quá trình chế biến và phân phối. Tuy vậy các biện pháp phòng vệ chỉ có thể làm giảm thiểu rủi ro và chủ yếu dựa trên các hệ thống và biện pháp phòng tránh 1 . . Sự phát triển chƣơng trình phòng vệ thực phẩm Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của chính trị xã hội đặc biệt sau vụ khủng bố lịch sử ngày Mỹ đã

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
220    6    1    25-09-2022
29    43    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.