Tính trễ trong hoạt động quản trị

Nội dung bài viết trình bày vai trò của tính trễ rất quan trọng, nó giúp ta biết được từ lúc quyết định, chính sách được đưa ra đến khi có hiệu lực cần phải mất một khoảng thời gian là bao lâu. Từ đó, giúp cho người ra quyết định, chính sách cần tính toán khoảng thời gian thích hợp trong hành động của mình, khi mà hành động, chính sách này ảnh hưởng đến một tổ chức, xã hội. | TÍNH TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ Lê Đình Thái Khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Công nghệ TÓM TẮT Tính trễ là một đặc tính thường xuyên được bắt gặp trong các hoạt động quản trị. Chúng ta có rất nhiều loại độ trễ khác nhau độ trễ trong hành động độ trễ trong chính sách độ trễ trong nhận thức mặc dù có nhiều loại khác nhau nhưng nó vẫn có một đặc tính chung là liên quan đến giá trị thời gian. Giá trị thời gian ở đây không chỉ bao gồm giá trị hiện tại mà còn bao gồm các giá trị quá khứ giá trị trễ nên được gọi là tính trễ. Vai trò của tính trễ rất quan trọng nó giúp ta biết được từ lúc quyết định chính sách được đưa ra đến khi có hiệu lực cần phải mất một khoảng thời gian là bao lâu. Từ đó giúp cho người ra quyết định chính sách cần tính toán khoảng thời gian thích hợp trong hành động của mình khi mà hành động chính sách này ảnh hưởng đến một tổ chức xã hội. 1. LỜI MỞ ĐẦU Trong các hoạt động quản trị chúng ta không khó bắt gặp tính trễ. Tính trễ thể hiện mối quan hệ nhân quả từ khi ra quyết định đến khi quyết định đó có hiệu lực. Tính trễ thể hiện sự phụ thuộc vào thời gian hay chuỗi số liệu trong quá khứ. Mỗi quyết định mỗi sự kiện sự việc có tính trễ hoàn toàn khác nhau do chuỗi số liệu trong quá khứ khác nhau. Tìm hiểu về tính trễ trong hoạt động quản trị sẽ giúp cho các nhà quản trị người ra chính sách cần tính toán xem khi nào một quyết định một chính sách được đưa ra và mất bao lâu thì thu được kết quả. Vậy chúng ta cùng xem xét và phân tích tính trễ trong hoạt động quản trị là gì Vai trò của nó như thế nào Và nó được đo lường như thế nào Để xem xét và hiểu về tính trễ trong hoạt động quản trị chúng ta cần phải trả lời các câu hỏi sau 1. Vai trò của độ trễ trong hoạt động quản trị là gì 2. Có thể tính độ trễ trong hoạt động quản trị được không Nếu có tính như thế nào 3. Lý do của độ trễ là gì 4. Mối quan hệ độ trễ giữa các biến có ngụ ý tính nhân quả hay không 2. VAI TRÒ CỦA ĐỘ TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ Trong hoạt động quản trị từ khi quyết định

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
190    12    1    04-10-2022
15    17    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.