Tổng quan về chứng khó đọc ở trẻ em

Bài báo này tổng quan lại một số vấn đề của chứng khó đọc như: quan điểm có tính lịch sử, phân loại, tỷ lệ mắc, nguyên nhân, tiêu chuẩn chẩn đoán của ICD-10, sàng lọc và vấn đề chẩn đoán chứng khó đọc. Bài báo cũng gợi ý nhu cầu cần phải tiến hành các nghiên cứu về chứng khó đọc trên trẻ em Việt Nam càng sớm càng tốt. | TỔNG QUAN VỀ CHỨNG KHÓ ĐỌC Ở TRẺ EM Nguyễn Thị Vân Thanh Khoa Khoa học xã hội và nhân văn trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh HUTECH TÓM TẮT Chứng khó đọc chiếm tỷ lệ rất khác nhau ở các quần thể khác nhau. Chứng khó đọc thường khiến trẻ bị thất bại học đường nếu không phát hiện và can thiệp kịp thời. Bài báo này tổng quan lại một số vấn đề của chứng khó đọc như quan điểm có tính lịch sử phân loại tỷ lệ mắc nguyên nhân tiêu chuẩn chẩn đoán của ICD-10 sàng lọc và vấn đề chẩn đoán chứng khó đọc. Bài báo cũng gợi ý nhu cầu cần phải tiến hành các nghiên cứu về chứng khó đọc trên trẻ em Việt Nam càng sớm càng tốt Từ khóa Alexia Chứng khó đọc Developmental Reading Disorders Dyslexia Rối loạn đọc phát triển. 1. QUAN ĐIỂM CÓ TÍNH LỊCH SỬ Chứng khó đọc dyslexia xuất phát từ từ Hi lạp dys- là bị suy giảm và -lexis là từ ngữ. Tạm hiểu là chứng suy giảm khả năng nhận ra các từ ngữ words . Thuật ngữ chứng khó đọc được Rudolf Berlin một bác sĩ người Đức sử d ng năm 1872 khi ng m tả một người lớn tuổi bộc lộ chứng khó đọc sau tổn thương não. Năm 1896 Hinshelwood và Morgan m tả chứng khó đọc này là mù chữ bẩm sinh congenital word blindness . Hinshelwood đã nhận thấy một số lượng đáng kể người lớn và trẻ em th ng minh nhưng lại kh ng đọc được chữ. Morgan mô tả một cậu bé 14 tuổi th ng minh và sáng láng được đi học từ lúc bảy tuổi và được giáo viên mất rất nhiều công sức dạy chữ nhưng cậu luôn phải đánh vật để để đọc những từ chỉ có một âm tiết 1 2 . Ban đầu chứng khó đọc được nhà thần kinh học Myc Samuel Orton kể cả Hinshelwood và Morgan cho rằng đó là một khiếm khuyết trong việc diễn giải các kích thích nhìn trên vùng giữa não. Bởi lẽ các ông nhận thấy rằng trẻ mắc chứng khó đọc thường mắc lỗi đọc đảo ngược b thành d tác thành cát . Do có khiếm khuyết trong não nên não bối rối và dẫn đến sai lầm trong việc diễn giải đúng chữ mà trẻ nhìn thấy 2 5 . Ngày nay người ta thấy quan điểm bất thường trong diễn giải ở não kh ng còn đúng nữa. Bởi lẽ lỗi kiểu đảo ngược chữ chỉ là một .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.