Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động: Nghiên cứu tại Công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam

Nội dung bài viết tiến hành nghiên cứu thực tiễn tại Công ty TNHH Xe buýt Daewoo Việt Nam để thấy được tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty đối với người lao động để từ đó đưa ra một số đề xuất đối với công ty và Nhà nước để đẩy mạnh thực hiện hoạt động này tại công ty nói riêng và các doanh nghiệp, tổ chức khác nói chung. Mời các bạn tham khảo! | TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY TNHH XE BUÝT DAEWOO VIỆT NAM ThS. Nguyễn Thị Phương Loan1 Tóm tắt Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước doanh nghiệp nhà đầu tư người lao động người tiêu dùng Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động thể hiện trên các cấp độ thực hiện như trách nhiệm kinh tế trách nhiệm pháp lý trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm từ thiện thông qua một số các biểu hiện cụ thể như tạo việc làm ký kết hợp đồng lao động trả lương tham gia bảo hiểm xã hội đào tạo Tiến hành nghiên cứu thực tiễn tại Công ty TNHH Xe buýt Daewoo Việt Nam để thấy được tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty đối với người lao động để từ đó đưa ra một số đề xuất đối với công ty và Nhà nước để đẩy mạnh thực hiện hoạt động này tại công ty nói riêng và các doanh nghiệp tổ chức khác nói chung. Từ khóa Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Trách nhiệm xã hội đối với người lao động Xe buýt Daewoo Việt Nam Abstract Corporate social responsibility CSR is one of concerns attracting great attention of governments corporates investors employees and consumers CSR towards employees is shown in different layers including economic responsibility legal responsibility ethical responsibility and philanthropic responsibilty through specific activities as employment creation labor contract engagement compensation social insurance training Researching in Vietnam Daewoo Bus company is to find out its current implementation of CSR towards the employees in order to give several recommendations to both company and the Government to improve the performance in the company in particular and in other organizations in general. Keywords Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility towards employees Vietnam Daewoo Bus Company 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là vấn đề ngày càng được quan tâm và chú trọng. Trách nhiệm xã hội .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    5    1    25-09-2022
103    3    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.