Triển khai dạy học tự định hướng trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học phân hóa

Dạy học tự định hướng (DHTĐH) là hoạt động dạy học cá thể hóa, cho phép người học được học tập theo nhu cầu, sở thích, mục tiêu và năng lực của cá nhân. DHTĐH rất phù hợp để vận dụng trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng GV cũng như vận dụng trong giảng dạy ở bậc phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục theo hướng dạy học phân hóa (DHPH) và dạy học tích hợp (DHTH). | DHTH amp DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015 Triển khai dạy học tự định hướng trong đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học phân hóa ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân 1. Đặt vấn đề Định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau năm 2015 đã xác định chương trình sách giáo khoa được thiết kế theo hướng tăng cường tích hợp ở cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở THCS phân hóa rõ dần từ Tiểu học đến THCS và sâu hơn ở THPT 1 . Từ đó yêu cầu nội dung giáo dục phổ thông phải được thiết kế với các môn học tích hợp các lĩnh vực hoặc liên ngành theo hướng giảm tính hàn lâm tăng tính thực hành và ứng dụng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Yếu tố phân hóa được thể hiện ở việc giảm dần số lượng môn học bắt buộc trong mỗi lớp học cấp học tăng dần các môn học các chuyên đề tự chọn đáp ứng năng lực kỹ năng năng khiếu của học sinh HS . Chẳng những thể hiện tính phân hóa trong nội dung giáo dục mà ngay cả phương pháp và hình thức giáo dục cũng phải cân đối giữa dạy học bắt buộc và dạy học tự chọn để vừa phát triển năng lực cá nhân vừa đảm bảo chất lượng giáo dục chung cho mọi HS. Do đó bên cạnh việc đổi mới trong xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tích hợp và phân hoá bản thân mỗi GV cũng phải thay đổi phương pháp và cách tổ chức hoạt động dạy học phân hóa theo từng đối tượng phù hợp với tâm sinh lý khả năng nhu cầu và hứng thú để tạo điều kiện phát triển tối đa tiềm năng riêng của mỗi HS. Vấn đề đặt ra cho các trường sư phạm là phải đổi mới hoạt động đào tạo và bồi dưỡng GV giảng dạy hướng dẫn và tạo điều kiện cho sinh viên SV trải nghiệm những phương pháp dạy học linh hoạt theo hướng phân hóa phù hợp với năng lực điều kiện mục tiêu nhu cầu của cá nhân người học. Từ những kiến thức kỹ năng kinh nghiệm về phương pháp dạy học đã được trang bị ở trường sư phạm GV sẽ tiếp tục tự bồi dưỡng để vận dụng vào quá trình giảng dạy sau này. Dạy học tự định hướng DHTĐH là hoạt động dạy học cá thể hóa cho phép người .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.