Từ lời dạy của Bác Hồ, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp tục chủ động đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu cấp ủy

Vận dụng lời dạy của Bác và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, phát huy vai trò và chức năng, nhiệm vụ được phân công, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa luôn đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả công việc, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Mời các bạn tham khảo! | Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Từ lời dạy của Bác Hồ Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp tục chủ động đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu cấp ủy Văn phòng Tỉnh ủy S inh thời nói về công tác văn phòng Bác Hồ đã phát biểu nhân dịp Tết năm 1950 khi Bác đến thăm Văn phòng Trung ương Đảng tại Chiến khu Việt Bắc Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng. cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm năng lực công tác và giữ bí mật để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đó là lời căn dặn sâu sắc kim chỉ nam cho hành động trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Văn phòng nói chung và CBCC Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa nói riêng. Vận dụng lời dạy của Bác và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua phát huy vai trò và chức năng nhiệm vụ được phân công Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa luôn đổi mới nâng cao chất lượng tham mưu hiệu quả công việc phục vụ tốt sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII. Để thực hiện có hiệu quả công việc Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng giao nhiệm vụ thường xuyên chỉ đạo đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện của các phòng chuyên môn và từng cá nhân. Tổ chức cho mỗi cá nhân đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác gắn với thực hiện trách 64 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức phong cách của cán bộ công chức nhiệm nêu gương của người đứng đầu và tích cực đổi mới phong cách làm việc. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng các chi bộ đều tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với kết quả thực hiện công tác chuyên môn và làm căn cứ để xem xét đánh giá phân loại khen thưởng công chức nhân viên cơ quan hàng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.