Từng bước hoàn thiện thể chế cho sự minh bạch, hiệu quả và bền vững thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020

Bài viết "Từng bước hoàn thiện thể chế cho sự minh bạch, hiệu quả và bền vững thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020" giới thiệu về kinh doanh bảo hiểm với thể chế cho sự phát triển minh bạch, hiệu quả và bền vững cho thị trường bảo hiểm ở Việt Nam đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo! | TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CHO SỰ MINH BẠCH HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 TS. Trần Quang Lâm1 Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm Xã hội Tóm tắt An sinh xã hội là mục ti u đặc biệt quan trọng nhằm ổn định và phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Bảo hiểm là một ngành cung cấp các dịch vụ phòng chống các rủi ro cho tập thể c nhân trước những tiểm ẩn rủi ro mà không ai muốn và khó lường trước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chính vì vậy bảo hiểm ra đời để thực hiện mục tiêu trên. Thị trường bảo hiểm Việt Nam và trên thế giới là một thị trường đầy tiềm năng góp phần đóng góp tích cực cho sự nghiệp an sinh của mỗi quốc gia trong nền kinh tế thị trường. Thị trường bảo hiểm được hoạt động thông qua sự điều tiết về thể chế của mỗi quốc gia và quy định của quốc tế sự điều tiết của kinh tế thị trường mà ở đây là của hệ thống các quy luật như quy luật cung cầu quy luật giá cả giá trị quy luật cạnh chanh quy luật tích tụ tư bản Nhu cầu bảo hiểm của tập thể cá nhân và các tổ chức luôn là nguồn cầu vô cùng dồi dào và phong phú vấn đề nguồn cung như thế nào để tận dụng và khai thác tối đa nguồn cầu của thị trường này. Hiện nay ở Việt Nam có 2 hệ thống bảo hiểm đó là Hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ triển khai loại hình bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đây là trụ cột chính của an sinh xã hội quốc gia Hệ thống bảo hiểm kinh doanh là hệ thống các tổng công ty bảo hiểm kinh doanh. Bài viết này tác giả giới hạn ở hệ thống thứ hai là kinh doanh bảo hiểm với thể chế cho sự phát triển minh bạch hiệu quả và bền vững cho thị trường bảo hiểm ở Việt Nam đến năm 2020. Từ khóa Thể chế thị trường bảo hiểm minh bạch hiệu quả bền vững 1. Thực trạng kết quả kinh doanh bảo hiểm Khép lại năm 2015 thị trường bảo hiểm Việt Nam đã thể hiện được vai trò vị trí trong nền kinh tế - xã hội góp phần ổn định kinh tế vĩ mô bảo vệ tài 1 Email của tác giả chính lamtqhnvn@ 41 chính cho các nhà đầu tư thúc đẩy hội .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.