UBND huyện Cam Lâm đổi mới phong cách, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ

Bài viết bàn về việc đổi mới phong cách, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức đang công tác tại UBND huyện Cam Lâm. Mời các bạn cùng tham khảo! | Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức phong cách của cán bộ công chức UBND huyện Cam Lâm đổi mới phong cách tác phong làm việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ UBND huyện Cam Lâm H uyện Cam Lâm là một huyện mới thành lập cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật còn nhiều khó khăn. Vì vậy công tác quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá của huyện tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi công tác quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện các công trình dự án của huyện gặp rất nhiều vấn đề khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện như Công tác cải cách hành chính quản lý đất đai và trật tự xây dựng tình trạng ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo Thực hiện Chỉ thị số 05-CT TW ngày 15 5 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện trong đó chú trọng việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Cam Lâm trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT TW ngày 15 5 2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương đơn vị các phòng ban chuyên môn của huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ như Cải cách hành chính quản lý đất đai và trật tự xây dựng trình trạng ô nhiễm môi trường tại các trại chăn nuôi gia súc gia cầm công tác cải cách 75 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học hành chính trên địa bàn huyện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Từ việc xác định những vấn đề nổi cộm bức xúc cần phải giải quyết trong thời gian qua tập thể lãnh đạo UBND huyện đã tăng cường đổi mới phong cách tác phong làm việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức. Trong .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
213    134    4    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.