Ưng dụng Blockchain trong quản trị nhân lực tại doanh nghiệp thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết "Ứng dụng Blockchain trong quản trị nhân lực tại doanh nghiệp thời kỳ cách mạng công nghiệp " với mục tiêu nhằm làm rõ Blockchain là gì, phân tích hoạt động và ứng dụng của nó trong hoạt động quản trị nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo! | ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ThS. Đàm Thị Thanh Dung1- ThS. Dương Thị Thu Hường2 Tóm tắt Blockchain là một trong những công nghệ quan trọng trong cách mạng công nghệ lần thứ tư nó cung cấp cho người dùng một hệ thống dữ liệu minh bạch có thể truy cập kiểm chứng dễ dàng loại bỏ các chi phí không cần thiết duy trì tính toàn vẹn hiệu quả cũng như nâng cao mức độ tin tưởng và bảo mật. Sự xuất hiện của Blockchain đã mang đến nhiều tiện ích và tăng cường tính bảo mật cho quản trị nhân lực trong tổ chức. Mục tiêu của bài viết nhằm làm rõ Blockchain là gì phân tích hoạt động và ứng dụng của nó trong hoạt động quản trị nhân lực. Từ khoá blockchain quản trị nhân lực cách mạng công nghiệp Abstract Blockchain is one of the important technologies in the fourth technology revolution it provides users with a transparent easily accessible verifiable data system eliminating unnecessary costs maintain integrity efficiency as well as improve the level of trust and security. The appearance of Blockchain has brought many utilities and enhanced security for human resource management in the organization. The goal of the article is to clarify what Blockchain is analyze its activities and applications in human resource management. Keywords blockchain human resource management industrial revolution . 1. BẢN CHẤT CỦA CÁCH MẠNG Khái niệm công nghiệp xuất hiện lần đầu năm 2013 tại Đức khi đề cập đến chiến lược công nghệ cao điện toán hóa sản xuất mà không còn cần đến sự tham gia của con người. Từ đó đến nay cuộc cách mạng công nghiệp có sự tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực với sự xuất hiện của robot có trí tuệ nhân tạo người máy làm việc thông minh có khả năng ghi nhớ học hỏi vô hạn. Việc trút bỏ gánh nặng cho công nghệ cao và máy móc thông minh đã tạo cơ hội cho con người làm việc và hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Chính vì vậy công

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.