Ứng dụng lý thuyết kỳ vọng trong nghiên cứu quyết định khởi sự kinh doanh của sinh viên kinh tế Hà Nội

Bài viết "Ứng dụng lý thuyết kỳ vọng trong nghiên cứu quyết định khởi sự kinh doanh của sinh viên kinh tế Hà Nội" trình bày các nhóm yếu tố trên đều thể hiện mối quan hệ thuận chiều (thúc đẩy) tới quyết định khởi sự kinh doanh của sinh viên kinh tế Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo! | Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA quot CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG quot ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT KỲ VỌNG TRONG NGHIÊN CỨU QUYẾT ĐỊNH KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN KINH TẾ HÀ NỘI TS. Hoàng Thị Lan Hương1 Nguyễn Thị Thanh Huyền Ngô Quốc Trung Phạm Mỹ Linh Nguyễn Thu Trang Viện Ngân hàng - Tài chính Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt Thông qua khảo sát hơn 400 sinh viên khối ngành kinh tế thuộc 4 trường đại học ở Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân Đại học Ngoại thương Học viện Ngân hàng và Học viện Tài chính kết hợp với việc ứng dụng Lý thuyết kỳ vọng của Victor Vroom nhóm tác giả đã tiến hành kiểm định ba nhóm giả thuyết liên quan tới i Các yếu tố nội tại của bản thân với quyết định khởi sự kinh doanh ii Các yếu tố bên ngoài với quyết định khởi sự kinh doanh và iii Các yếu tố kỳ vọng và quyết định khởi sự kinh doanh. Kết quả mô hình hồi quy cho thấy các nhóm yếu tố trên đều thể hiện mối quan hệ thuận chiều thúc đẩy tới quyết định khởi sự kinh doanh của sinh viên. Trong đó yếu tố kỳ vọng tác động mạnh nhất bao gồm kỳ vọng về vị trí xã hội của bản thân sự phát triển của ngành khả năng lãnh đạo khả năng kinh doanh và sự ghi nhận của xã hội khi khởi sự kinh doanh. Tiếp theo sau là yếu tố nội tại của bản thân bao gồm lượng thời gian sẵn có cho khởi sự kinh doanh kỹ năng mềm kinh nghiệm từ đi làm thêm và kinh nghiệm lãnh đạo trong các tổ chức sinh viên. Đứng thứ ba là nhóm yếu tố bên ngoài gồm có bạn đồng hành nguồn lực tài chính tham gia các cuộc thi khởi sự kinh doanh dành cho sinh viên và ý kiến động viên định hướng từ gia đình nhà trường và xã hội. Trên cơ sở kết quả khảo sát một số ý kiến có liên quan tới nhà trường và gia đình đã được nhóm tác giả đề xuất trong phần cuối của bài nghiên cứu. Từ khóa Khởi sự kinh doanh Startup Lý thuyết kỳ vọng Yếu tố nội tại của bản thân Yếu tố bên ngoài Yếu tố kỳ vọng 1. Giới thiệu Ngày 16 5 2016 Chính phủ Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 35 NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
220    4    1    30-09-2022
89    4    1    30-09-2022
101    2    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.