Ứng dụng lý thuyết liên văn bản trong việc dạy học Ngữ văn

Bài viết thử nghiên cứu việc áp dụng một trong những lý thuyết mới của văn học phương Tây vào việc dạy học Ngữ văn trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam, đó là lý thuyết về Liên văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo! | DHTH amp DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015 Ứng dụng lý thuyết liên văn bản trong việc dạy học ngữ văn ThS. Nguyễn Nhật Huy Tóm tắt Liên văn bản là một trong những lý thuyết trọng tâm của thế kỉ XX. Nó đã mở ra một quan niệm mới về văn bản và cách tiếp cận văn bản. Văn bản giờ đây không còn là một thể độc lập bó hẹp nữa mà mở rộng ra vô tận với trường liên tưởng của người đọc. Phần 1 sơ lược về khái niệm Liên văn bản Phần 2 hạn chế và giải pháp trong việc ứng dụng Liên văn bản Bài viết muốn thông qua việc tìm hiểu các quan niệm về Liên văn bản để chỉ ra những hạn chế và giải pháp trong việc dạy học ngữ văn trong nhà trường Phần 3 ứng dụng lý thuyết vào dạy học tác phẩm Đời thừa của nhà văn Nam Cao. Văn học và nghệ thuật luôn vận động phát triển không ngừng theo dòng chảy của lịch sử. Ở mỗi thời đại người đọc người học lại có những con đường riêng để khám phá giá trị của tác phẩm văn học. Trong những năm gần đây việc nghiên cứu lý thuyết văn học phương Tây ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Các vấn đề lý luận mà trước thời kì Đổi mới bị lãng quên nay được các nhà nghiên cứu xem xét lại một cách khách quan và khoa học. Tuy nhiên những thành tựu đó lại chưa thật sự được vận dụng phổ biến vào dạy học ngữ văn trong nhà trường. Với bài viết này tôi muốn thử mạnh dạn áp dụng lý thuyết văn học phương Tây mà cụ thể là Liên văn bản vào việc giảng dạy trong các cấp học. Bài viết này thử nghiên cứu việc áp dụng một trong những lý thuyết mới của văn học phương Tây vào việc dạy học Ngữ văn trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam. Đó là lý thuyết về Liên văn bản. 1. Vài nét về lý thuyết Liên văn bản Liên văn bản là một khái niệm được sử dụng rộng rãi nhất trong giới phê bình văn học thế giới nửa cuối thể kỉ XX và những năm đầu thế kỉ XXI. Có thể nói việc phát hiện ra liên văn bản đã tạo nên một cuộc cách mạng trong tư duy văn học thay đổi một cách mạnh mẽ các quan niệm về văn chương. Với tầm ảnh hưởng như vậy liên văn bản được xem .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    5    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.