Ứng dụng mạng xã hội trong mở rộng liên kết với khách hàng: Bài học kinh nghiệm và giải pháp cho các ngân hàng Việt Nam trong thời kì cách mạng 4.0

Bài viết bàn về việc xây dựng một mạng lưới các trang mạng truyền thông bền vững và lành mạnh, để giúp ích không chỉ cho ngân hàng mà còn để bảo vệ cho quyền lợi của các khách hàng là một vấn đề quan trọng mà các nhà quản lý ngân hàng cũng như các nhà hoạch định chính sách cần lưu tâm. Mời các bạn cùng tham khảo! | Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA quot CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG quot ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG MỞ RỘNG LIÊN KẾT VỚI KHÁCH HÀNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP CHO CÁC NGÂN HÀNG Việt Nam TRONG THỜI KÌ CÁCH MẠNG Phan Thu Trang1 Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt Trong kỉ nguyên công nghệ hiện đại các trang mạng xã hội đang dần thay thế các hình thức giao tiếp và kết nối truyền thống. Việc ứng dụng mạng xã hội trong phát triển mạng lưới khách hàng là một giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng ở rất nhiều các quốc gia trên thế giới. Hiện nay các ngân hàng tại Việt Nam đã và đang triển khai áp dụng mạng xã hội và đạt được nhiều kết quả đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên việc ứng dụng này cũng còn tồn tại một số hạn chế nhất định ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của ngân hàng. Vì thế việc xây dựng một mạng lưới các trang mạng truyền thông bền vững và lành mạnh để giúp ích không chỉ cho ngân hàng mà còn để bảo vệ cho quyền lợi của các khách hàng là một vấn đề quan trọng mà các nhà quản lý ngân hàng cũng như các nhà hoạch định chính sách cần lưu tâm. Từ khoá Mạng xã hội Cách mạng 1. Đặt vấn đề Cách mạng công nghiệp cùng với vô số ứng dụng quan trọng về công nghệ thông tin đang ngày càng thâm nhập vào nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống. Hành vi và thói quen của con người đã và đang thay đổi để bắt kịp với sự phát triển này. Đồng thời các tiện ích về công nghệ và sự ra đời của nhiều trang mạng xã hội như Facebook Twitter LinkedIn Youtube. đã và đang đóng góp một vai trò to lớn trong việc thay đổi hành vi tiêu dùng của con người. Nhu cầu của khách hàng ở hầu hết các lĩnh vực nói chung đặc biệt đối với việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng nói riêng đang dần có xu hướng gia tăng. Điều này đã khiến cho việc ứng dụng phương thức quản lý và tiếp cận khách hàng truyền thống trong quản trị ngân hàng trở nên lạc hậu. Ứng dụng mạng xã 1 Email của tác giả trangpt912@ 225 Kỷ yếu HộI THảO

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.