Vài nét về cơ sở Tâm lý học của dạy học phân hóa

Nội dung chính của bài viết là giáo dục nhà trường nhấn mạnh việc giúp học sinh nhận thức thế giới một cách sáng tạo, linh hoạt, tích cực, chú trọng phát triển cá tính, quan tâm phát huy sở trường của học sinh. Nhưng để làm được điều này, cần có những cơ sở khoa học về những khác biệt cá nhân người học, trong đó, kết quả nghiên cứu tâm lí học là một nguồn tư liệu quan trọng. Ở nhiều nơi trên thế giới, dạy học phân hoá từ lâu đã được quan tâm nghiên cứu, thực hiện và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. | DHTH amp DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015 Vài nét về cơ sở Tâm lý học của dạy học phân hóa . Đào Thị Oanh 1. Vì sao phải thực hiện dạy học phân hoá ở trường trung học phổ thông Trong lịch sử giáo dục vấn đề dạy học phân hoá đã có từ lâu. Tuy nhiên vào những năm đầu thế kỷ 20 đã dấy lên phong trào giáo dục hiện đại nhằm khắc phục những hạn chế của giáo dục truyền thống là nền giáo dục đã cho ra những sản phẩm quot tiêu chuẩn quot mà không để ý đến sự khác biệt giữa các cá nhân cao thấp khoẻ yếu giới tính khí chất tính cách nhu cầu nguyện vọng do đó bị thiếu tính linh hoạt khả năng ứng biến kém xem nhẹ cá tính bảo vệ sức ì và tính bảo thủ. Ngày nay học sinh đến trường quan tâm đến các cơ hội lựa chọn ngành nghề khả năng phát huy được tính sáng tạo mức độ độc lập trong học tập khả năng cống hiến Vì vậy giáo dục nhà trường nhấn mạnh việc giúp học sinh nhận thức thế giới một cách sáng tạo linh hoạt tích cực chú trọng phát triển cá tính quan tâm phát huy sở trường của học sinh. Nhưng để làm được điều này cần có những cơ sở khoa học về những khác biệt cá nhân người học trong đó kết quả nghiên cứu tâm lí học là một nguồn tư liệu quan trọng. Ở nhiều nơi trên thế giới dạy học phân hoá từ lâu đã được quan tâm nghiên cứu thực hiện và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Dạy học phân hoá có thể được xem xét trên hai cấp độ Cấp độ xã hội và cấp độ cá nhân Ở cấp độ xã hội thực hiện dạy học phân hoá là thực hiện dân chủ hoá nền giáo dục. Đây là xu thế rất được quan tâm ở nhiều nước trên thế giới nhằm phát huy hết nguồn lực của người học tạo mọi điều kiện để người học khắc phục những trở ngại tiếp tục học tập và phát triển không ngừng tuỳ theo sở trường năng khiếu và điều kiện cụ thể của mình. Ở cấp độ này thực hiện dạy học phân hoá là thực hiện yêu cầu phân luồng sau THCS và THPT. Đó là nhiệm vụ quan trọng và yêu cầu khách quan của hệ thống giáo dục quốc dân Một mặt làm cho hệ thống giáo dục có cấu trúc hợp lí phù hợp với yêu cầu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.