Vài nét về công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum

Nội dung chính của bài viết trình bày năng lực đầu vào của SV trường CĐSP Kon Tum thấp hơn so với các trường khác, đặc biệt là SV người dân tộc thiểu số tính chủ động trong học tập rất hạn chế, đòi hỏi các CVHT phải phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình, phải gần gũi, nhiệt tình hướng dẫn và phải có năng lực nhất định thì mới giúp SV hiệu quả trong học tập và nghiên cứu khoa học. | VÀI NÉT VỀ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM KON TUM Trƣơng Thị Minh Nguyệt1 1. Đặt vấn đề Cố vấn học tập CVHT có vai trò đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Mỗi cố vấn học tập là nhân tố then chốt trong mối quan hệ nhà trường sinh viên SV là chuyên gia tư vấn về học tập quản lí sinh viên trong suốt quá trình học tập. Tại trường CĐSP Kon Tum sinh viên người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khá lớn 554 1104 SV chiếm 50 18 . Đặc điểm của SV người dân tộc thiểu số thường nhút nhát phần lớn ít giao tiếp ít trao đổi với bạn. Đối với giáo viên những SV này càng rụt rè hơn. Trong học tập tính tự học hợp tác và khả năng tư duy của HS dân tộc thiểu số thường kém hơn SV người kinh. Vì vậy nhiều SV không biết lập kế hoạch học tập đối với nghiên cứu khoa học lại càng khó khăn . Bằng chứng là năm học 2012-2013 2013-2014 có không ít SV bị điểm D không đủ điểm tích lũy. Tuy nhiên các em lại có năng khiếu về hoạt động bề nổi như văn nghệ thể thao. Vì vậy CVHT cần phải có biện pháp để tư vấn giúp đỡ đối tượng SV này nhằm phát huy mặt mạnh cũng như giúp SV manh dạn hơn chủ động hơn trong học tập nghiên cứu khoa học cũng như tìm việc làm. 2. Thực trạng công tác cố vấn học tập của giảng viên trƣờng CĐSP Kon Tum Năm học 2014-2015 trường CĐSP Kon Tum có 33 lớp với tổng số sinh viên là 1104. Đội ngũ giảng viên được giao nhiệm vụ làm CVHT có trình độ như sau xem bảng Bảng Trình độ đội ngũ giảng viên đƣợc giao nhiệm vụ cố vấn học tập Số lớp Số Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học CVHT 33 21 0 9 12 Từ số liệu trên cho thấy không phải mỗi giảng viên làm CVHT cho một lớp mà có giảng viên phải thực hiện công việc CVHT đến 2 hoặc 3 lớp điều này cũng khó khăn cho GV khi thực hiện đúng nhiệm vụ của một CVHT vì GV còn phải đứng lớp 1 ThS Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum 151 nghiên cứu khoa học và công tác đoàn thể. Mặt khác từ số liệu trên cũng cho thấy đội ngũ giảng viên làm công tác CVHT chủ yếu có trình độ đại .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
278    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.