Vai trò của cố vấn học tập theo học chế tín chỉ thực tế tại Khoa Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày về vai trò của cố vấn học tập, đồng thời cũng đề cập đến sự đóng góp của giáo viên chủ nhiệm với tư cách như là cố vấn học tập trong thực tiễn hoạt động tại Khoa Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo! | VAI TRÒ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ THỰC TẾ TẠI KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Thanh Tùng1 1. Đặt vấn đề Hiện nay hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ đã phổ biến tại các trường Đại học Cao đẳng các cơ sở đào tạo trong cả nước. Đi kèm với hình thức đào tạo này là sự xuất hiện của thuật ngữ cố vấn học tập CVHT . Theo quy chế CVHT đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ tư vấn định hướng sinh viên từ học tập đến đời sống và cả nghề nghiệp sau này. Khoa Công tác xã hội Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh ĐH KHXH amp NV từ khi thành lập năm 2006 ngay từ đầu đã áp dụng đào tạo học chế tín chỉ vì vậy Khoa nhận thức rất rõ tầm quan trọng của CVHT. Bài viết trình bày về vai trò của CVHT đồng thời cũng đề cập đến sự đóng góp của GVCN với tư cách như là CVHT trong thực tiễn hoạt động tại Khoa. 2. Nội dung . Định nghĩa cố vấn học tập Đào tạo theo học chế tín chỉ là một hình thức đào tạo linh hoạt lấy người học làm trung tâm. Để nâng cao chất lượng đào tạo ngoài yếu tố người học đội ngũ giảng viên cơ sở vật chất chương trình đào tạo thì CVHT đóng vai trò hết sức quan trọng. CVHT là một chức danh có trong quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ. CVHT là người tư vấn và hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa khả năng học tập lựa chọn môn học phù hợp để đáp ứng mục tiêu học tập trong suốt 4 năm học và tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo sau khi ra trường. Những định nghĩa và quy định về cố vấn học tập được ban hành bằng văn bản kèm theo các quyết định được ghi rõ trong các quy chế đào tạo đại học cũng như sổ tay sinh viên của các trường. Tùy theo từng trường tên gọi của người trợ giúp sinh viên trong quá trình sinh viên xây dựng chương trình học tập của mình có thể là CVHT CVHT kiêm giáo viên chủ nhiệm giáo viên hướng dẫn cố vấn chương trình 4 1 ThS - Khoa Công tác xã hội Trường ĐH KHXH amp NV 4 Trần Thị Minh Đức Kiều Anh Tuấn Cố vấn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    15    1    04-10-2022
3    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.