Vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ ở trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Bài viết "Vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ ở trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh" làm rõ những nhiệm vụ cơ bản của cố vấn học tập, thực tế đã và đang được triển khai thực hiện tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo! | VAI TRÒ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH Nguyễn Thị Nhung1 Hà Thị Lan Dung2 1. Đặt vấn đề Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh đã tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm học 2010-2011. Việc chuyển đổi từ hình thức đào tạo niên chế sang hình thức đào tạo tín chỉ đã tạo một bước ngoặt lớn đối với cả người dạy và người học. Một trong những công tác quan trọng của nhà trường là việc thành lập đội ngũ cố vấn học tập nhằm đáp ứng được nhu cầu thông tin của sinh viên và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong suốt quá trình học tập ở bậc Đại học. Cố vấn học tập là người tư vấn và hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa khả năng học tập lựa chọn học phần phù hợp để đáp ứng mục tiêu tốt nghiệp và khả năng tìm được việc làm thích hợp theo dõi thành tích học tập của sinh viên nhằm giúp sinh viên điều chỉnh kịp thời hoặc đưa ra một lựa chọn đúng trong quá trình học tập. Ngoài ra cố vấn học tập còn giám sát hoạt động học tập của sinh viên giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của quy chế đào tạo nắm được chương trình đào tạo và phương pháp học tập mới ở bậc Đại học. Vì vậy có thể nói rằng cố vấn học tập có vai trò then chốt trong mối quan hệ nhà trường với sinh viên giúp sinh viên thành công trong học tập. 2. Nhiệm vụ cơ bản của cố vấn học tập Sinh viên trong hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ đòi hỏi phải biết tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc học tập của mình. Để làm tốt việc này cần có một bộ phận phụ trách tư vấn học tập cho các em đó là những cố vấn học tập. Công tác cố vấn học tập tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh được quy định rõ ràng trong Quy chế Công tác cố vấn học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 332 2011 QĐ-ĐT ngày 08 tháng 07 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Quy chế này quy định rõ 03 vấn đề chủ đạo đối với công tác làm cố vấn học tập bao gồm - Tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm cố vấn học .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
73    22    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.