Vai trò của đội ngũ cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường Đại học, Cao đẳng

Bài viết bàn về vai trò đội ngũ giảng viên nói chung và đội ngũ cố vấn học tập nói riêng trong chừng mực nào đó có vai trò quyết định chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại các trường Đại học, Cao đẳng. Mời các bạn cùng tham khảo! | VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Ngô Minh Oanh1 Đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ đã có từ lâu trên thế giới. Ngay từ thế kỷ XIX trường Đại học Harvar ở Mỹ đã thực hiện và sau đó lan ra các nước Âu Mỹ và cả châu Á. Với những kết quả của nó cho thấy những ưu việt của nó cả trong phương thức và mục tiêu đào tạo. Năm 1993 Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đầu tiên từ sau ngày giải phóng đã tiến hành đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Từ năm 2007 Bộ Giáo dục Đào tạo đã có Quyết định số 43 2007 QĐ- BGDĐT ngày 15 8 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Tuy hơi muộn nhưng đến năm 2010 tất cả các trường đại học trong cả nước cũng đã triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ. Bản chất của đào tạo theo hệ thống tín chỉ là nhằm tăng cường khả năng tự học tự nghiên cứu của sinh viên tính chủ động trong kế hoạch học tập của sinh viên tùy theo khả năng và kế hoạch của bản thân. Hay nói cách khác quá trình tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ là quá trình nhằm tới mục tiêu cá thể hóa việc học tập của sinh viên. Hệ thống tín chỉ dựa trên sự tích lũy kiến thức của sinh viên để khi đạt đến những yêu cầu về kiến thức theo quy chế đào tạo thì sinh viên có thể lên lớp hay tốt nghiệp. Sinh viên có thể tốt nghiệp sớm hoặc có thể kéo dài thời gian học tập theo quy chế tùy theo số lượng tín chỉ đã tích lũy được. Theo Quy chế 43 quy định thì tương ứng với một giờ lên lớp sinh viên phải có hai giờ chuẩn bị ở nhà do đó quá trình quản lý và giảng dạy của nhà trường và giáo viên làm sao vừa có thể giúp cho sinh viên và kiểm tra được quá trình tự học của sinh viên một cách có hiệu quả trong đó hướng dẫn lập kế hoạch lộ trình học tập của học sinh những điệu kiện lựa chọn đăng ký học phần lựa chọn và sử dụng phương tiện tài liệu học tập lựa chọn phương pháp học tập nói chung và tự học nói riêng là vô cùng quan .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    5    1    30-09-2022
40    42    1    30-09-2022
37    18    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.