Vật liệu nano trong lĩnh vực xúc tác – hấp phụ và cuộc sống

Bài viết trình bày tính chất hóa lý quan trọng của vật liệu nano đã và đang ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa học, công nghệ bảo vệ môi trường và nhiều lĩnh vực khác. Công nghệ nano là một lĩnh vực khoa học – công nghệ hết sức đa dạng, nhiều thách thức và cũng đầy triển vọng. Mời các bạn cùng tham khảo! | VẬT LIỆU NANO TRONG LĨNH VỰC XÚC TÁC HẤP PHỤ VÀ CUỘC SỐNG Hoàng Thị Yến Trần Thị Ngọc Mai Viện Khoa học ứng dụng trường Đại học Công nghệ Chí Minh HUTECH TÓM TẮT Ở Việt Nam cũng như trên thế giới từ lâu các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực xúc tác hấp phụ đều quan tâm đến việc chế tạo các vật liệu có tâm hấp phụ và xúc tác dễ tiếp cận nhất với các phân tử nguyên tử tham gia phản ứng. Đó chính là các vật liệu có cấu trúc nano. Nhiều tính chất hóa lý quan trọng của vật liệu này đã và đang ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa học công nghệ bảo vệ môi trường và nhiều lĩnh vực khác. Công nghệ nano là một lĩnh vực khoa học công nghệ hết sức đa dạng nhiều thách thức và cũng đầy triển vọng. Từ khóa Vật liệu nano vật liệu xúc tác hấp phụ zeolit xúc tác cho phản ứng dị thể vật liệu xúc tác nano vật liệu zeolit. 1. GIỚI THIỆU Cuộc cách mạng nano được khởi xướng từ những năm 1970 1980 đã và đang đem lại nhiều thành tựu khoa học công nghệ to lớn thú vị và mới mẻ. Vật liệu nano đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực vật lý hóa học sinh học Đối với hóa học vật liệu nano chủ yếu sử dụng và chế tạo dưới dạng chất rắn vì hầu hết 80 90 các quá trình hóa học công nghiệp đều là phản ứng xúc tác dị thể 1 . Hiện nay người ta rất quan tâm đến việc chế tạo các vật liệu nano xúc tác nano catalytic materials hoặc các chất xúc tác nano nano catalysts dưới hai dạng 1 Vật liệu dạng hạt có kích thước nanomet nanoparticle 2 Vật liệu có cấu trúc nano mao quản nano structured materials ỏ nanoporous materials . Bởi vì với hai dạng vật liệu đó các phản ứng xúc tác dị thể mới có thể đạt được tốc độ lớn nhất và hiệu suất sản phẩm cao nhất. 2. ĐIỀU GÌ LÀM NÊN SỰ KHÁC BIỆT CỦA VẬT LIỆU NANO . Hiệu ứng bề mặt Xúc tác dị thể là một quá trình trong đó chất tham gia phản ứng thường ở pha khí hơi hoặc lỏng được xúc tác bởi các vật liệu rắn kim loại oxyt kim loại zeolit . . Như vậy sự tiếp xúc và khả năng tiếp cận giữa các phân tử nguyên tử chất phản ứng và các tiểu phân nguyên tử phân tử

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    98    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.