Việc làm và quan hệ lao động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN ) đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu và có những tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bài tham luận phân tích về CMCN và những tác động của nó tới việc làm và quan hệ lao động ở Việt Nam, từ đó kiến nghị các giải pháp phù hợp để xây dựng mối quan hệ lao động lành mạnh thích ứng với bối cảnh mới. | VIỆC LÀM VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TS. Trần Ngọc Diễn1 Tóm tắt Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư CMCN đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu và có những tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bài tham luận phân tích về CMCN và những tác động của nó tới việc làm và quan hệ lao động ở Việt Nam từ đó kiến nghị các giải pháp phù hợp để xây dựng mối quan hệ lao động lành mạnh thích ứng với bối cảnh mới. Abstract The fourth industrial revolution Industry is taking place very strongly on a global scale and it has profound impacts on all areas of social life. This essay will analyze Industry and its impacts on employment and labor relations in Vietnam thereby proposing appropriate solutions to adapt to the new context. 1. VÀI NÉT VỀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Cách mạng công nghiệp CMCN là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất là sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế - xã hội văn hóa và kỹ thuật. Cách mạng công nghiệp khiến lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ tạo ra lực lượng vật chất khổng lồ cho xã hội. Năng suất lao động tăng nhanh khoa học và công nghệ trở thành lực lượng lao động trực tiếp phát triển kinh tế tri thức trở thành những đặc điểm chính. Có nhiều cách phân loại khác nhau nhưng nhìn chung hầu hết các nhà nghiên cứu trên thế giới đều cho rằng đến nay lịch sử loài người đã và đang trải qua bốn cuộc cách mạng công nghiệp. Nếu như Cách mạng công nghiệp lần thứ ba sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất thì CMCN là sự kết hợp các thành tựu khoa học của 3 lĩnh vực chính gồm i Kỹ thuật số bao gồm dữ liệu lớn Big Data Internet kết nối vạn vật IoT trí tuệ nhân tạo AI ii Công nghệ sinh học bao gồm các ứng dụng trong nông nghiệp thủy sản y dược chế biến thực phẩm bảo vệ môi trường năng lượng tái tạo hóa học và vật liệu và iii Lĩnh vực vật lý như Robot thế hệ mới xe tự lái các vật liệu mới graphene skyrmions. công nghệ Khác với các cuộc Cách .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    12    1    30-09-2022
129    7    1    30-09-2022
27    16    1    30-09-2022
22    8    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.