Vốn nhân lực trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trước cuộc cách mạng 4.0

Bài viết tập trung làm rõ về vốn nhân lực, phản ánh thực trạng và đưa ra đề xuất cải thiện, nâng cao vốn nhân lực trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo – ngành công nghiệp được coi là điểm sáng kinh tế của nước ta những năm gần đây nhưng cũng là ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc cách mạng . Mời các bạn tham khảo! | VỐN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾ TẠO TRƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG ThS. Nguyễn Thị Hồng1- ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung2 Tóm tắt Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu của thời đại. Cuộc cách mạng công nghiệp sẽ kéo theo sự biến đổi của nhân loại cả về quy mô phạm vi và độ phức tạp của nó. Trong một số lĩnh vực theo dự báo với sự xuất hiện của robot số lượng người cần thiết sẽ chỉ còn 1 10 so với hiện nay. Đó là một thách thức không hề nhỏ đặt ra đối với nguồn nhân lực ở nước ta. Bài viết tập trung làm rõ về vốn nhân lực phản ánh thực trạng và đưa ra đề xuất cải thiện nâng cao vốn nhân lực trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo ngành công nghiệp được coi là điểm sáng kinh tế của nước ta những năm gần đây nhưng cũng là ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc cách mạng . Từ khóa Vốn nhân lực chế biến chế tạo cách mạng Abstract Globalization and international integration are vital trends of the times. The industrial revolution will entail the transformation of humanity both in term of scale sphere and complexity. In some areas according to the forecast with the appearance of robots the number of employees will be only one tenth compared to is not small challenge for human resources in our country. The article focuses on clarifying human capital reflecting the situation and making suggestions to improve and enhance human capital in the processing and manufacturing industry - the industry is considered to be the economic bright spot of the country in recent years but also is the industry most affected by the 4th industrial revolution. Keywords human capital processing and manufacturing revolution . 1. VÀI NÉT VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Hiện nay thế giới đang phát triển mạnh mẽ cuộc cách mạng với nền tảng công nghệ CMCN . Có rất nhiều tổ chức đã sử dụng các công nghệ khác nhau và tạo ra những giá trị khác nhau. Những đột phá khoa học và công nghệ mới dường như là vô hạn diễn ra trên rất nhiều phương diện khác

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.