Xây dựng công cụ hỗ trợ triển khai công tác cố vấn học tập và đánh giá hiệu quả của công tác này

Bài viết gợi mở phương thức phát triển công tác này một cách hệ thống: từ việc xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, phân công và bồi dưỡng năng lực cố vấn học tập đến việc theo dõi, giám sát và đánh giá công tác này một cách định kỳ, thường xuyên để cải tiến liên tục cũng như học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Như vậy, cần xây dựng bộ công cụ để thực hiện và đánh giá hiệu quả công tác này. | XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NÀY Nguyễn Duy Mộng Hà1 Tóm tắt Từ lúc các trường đại học-cao đẳng trong cả nước chuyển dần sang học chế tín chỉ nhiều trường thường chỉ chú ý đến việc xây dựng thời lượng và cấu trúc nội dung chương trình học cùng với cơ chế đăng ký tín chỉ tổ chức lớp học nhưng lại phớt lờ công tác cố vấn học tập vốn lại là một yêu cầu bắt buộc của học chế tín chỉ. Nhiều trường cũng chưa có kinh nghiệm triển khai vận hành hiệu quả hệ thống cố vấn học tập và ngày càng có nhiều tranh luận về vai trò và năng lực của cố vấn học tập. Một trong những giải pháp đặt ra là phân công hợp lý và bồi dưỡng phát triển năng lực cố vấn học tập. Tuy nhiên hiện nay chưa có nhiều chuyên gia về lãnh vực này. Do đó bài viết gợi mở phương thức phát triển công tác này một cách hệ thống từ việc xây dựng cơ chế chính sách phù hợp phân công và bồi dưỡng năng lực cố vấn học tập đến việc theo dõi giám sát và đánh giá công tác này một cách định kỳ thường xuyên để cải tiến liên tục cũng như học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Như vậy cần xây dựng bộ công cụ để thực hiện và đánh giá hiệu quả công tác này. 1. Dẫn nhập Các trường đại học ở nước ta lần lượt áp dụng học chế tin chỉ HCTC trong thời gian gần đây theo xu hướng hội nhập vì loại hình quản lý đào tạo này có nhiều ưu điểm đem lại hiệu quả cao. Công tác cố vấn học tập CVHT theo HCTC còn mới mẻ ở nước ta dù đó là một tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo quan trọng ở nhiều nước nhiều khu vực trên thế giới. Cả giảng viên GV sinh viên SV đội ngũ trợ lý giáo vụ CVHT giảng viên chủ nhiệm GVCN của các đơn vị đào tạo theo HCTC ở nước ta còn rất nhiều bỡ ngỡ về công tác này. Ngoài việc xây dựng chính sách cơ chế và phân công hợp lý đội ngũ CVHT việc xây dựng và hoàn thiện một bộ công cụ sẽ giúp cho việc bồi dưỡng năng lực CVHT vận hành và đánh giá hiệu quả hệ thống CVHT. 2. Những khó khăn thƣờng gặp của công tác cố vấn học tập và nguyên nhân Tại hội nghị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
133    2    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.