Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Nội dung chính của bài viết trình bày Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chi bộ liên tục giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, nguyên nhân chính là nhờ việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt và công tác. | Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ đảng viên của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy T hực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cán bộ đảng viên công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đều viết bản đăng ký gắn với thực hiện nhiệm vụ của mỗi đồng chí để đăng ký rèn luyện phấn đấu. Nhờ vây trong những năm qua Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao chi bộ liên tục giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh nguyên nhân chính là nhờ việc vận dụng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt và công tác. - Về phong cách dân chủ quần chúng Cán bộ đảng viên công chức luôn chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Từ cán bộ lãnh đạo đến chuyên viên đều thực hiện phong cách làm việc thực sự dân chủ tôn trọng tập thể không phân biệt chức vụ cao thấp biết lắng nghe ý kiến của người khác nhờ vậy mà đã phát huy tính tích cực tự giác sáng tạo trong công việc tạo nên sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công việc của cơ quan đều do tập thể bàn bạc thảo luận kỹ lưỡng rồi đi đến thống nhất kết luận. Thực hiện quy chế dân chủ trong làm việc hàng tháng đều họp toàn cơ quan chi bộ 01 lần để đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng trước dân chủ bàn bạc công việc của tháng đến đồng thời cán bộ lãnh đạo lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của đảng viên cán bộ công chức. Dân chủ trong công tác kiểm tra giám sát luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đối tượng kiểm tra 16 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức phong cách của cán bộ công chức tìm hiểu nguyên nhân của sự việc và có phương pháp mềm dẻo nhưng kiên quyết thấu tình đạt lý. Tính quần chúng thể hiện cán bộ từ lãnh đạo cơ quan đến lãnh đạo cấp phòng và kiểm tra viên chuyên viên luôn đi xuống địa bàn được phân công phụ trách nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo giải quyết vướng mắc. Đảng viên

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    6    1    04-10-2022
194    62    5    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.