Xu hướng phát triển Fintech trên thế giới và ảnh hưởng của nó đến ngành ngân hàng Việt Nam

Sau khủng hoảng tài chính năm 2008, các công ty khởi nghiệp tập trung vào phát triển ứng dụng công nghệ trong tài chính (Fintech), tạo ra làn sóng đầu tư và sự bùng nổcủa các dịch vụ này trên toàn cầu, tác động mạnh đến hoạt động của các ngân hàng. Bài viết tập trung vào một số nội dung chủ yếu về Fintech, nền tảng hình thành, xu hướng phát triển và các tác động tới ngành Ngân hàng của Việt Nam. | Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA quot CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG quot XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN Fintech TRÊN THẾ GIỚI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN NGÀNH NGÂN HÀNG Việt Nam ThS. Trần Thị Lan Hương1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt Sau khủng hoảng tài chính năm 2008 các công ty khởi nghiệp tập trung vào phát triển ứng dụng công nghệ trong tài chính Fintech tạo ra làn sóng đầu tư và sự bùng nổ của các dịch vụ này trên toàn cầu tác động mạnh đến hoạt động của các ngân hàng. Bài viết tập trung vào một số nội dung chủ yếu về Fintech nền tảng hình thành xu hướng phát triển và các tác động tới ngành Ngân hàng của Việt Nam. Từ khóa Fintech ngân hàng khởi nghiệp 1. Xu hướng phát triển Fintech trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay Thuật ngữ Fintech mặc dù được sử dụng rộng rãi gần đây nhưng vẫn chưa có một định nghĩa chính thống vì nó liên quan đến nhiều thuật ngữ khác trong sáng tạo và công nghệ một lĩnh vực mà sự thay đổi diễn ra rất nhanh chóng. Không những thế một số định nghĩa tách biệt giữa sáng tạo innovation - thích ứng với các quy định hiện nay và đột phá disruption - bỏ cái cũ . Theo Hội đồng vì Sự ổn định Tài chính FSB và Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng BCBS Fintech được định nghĩa là các sáng tạo trong tài chính dựa trên nền tảng công nghệ nhằm tạo ra các mô hình kinh doanh ứng dụng quy trình hay sản phẩm mới có tác động cụ thể đến các thị trường và định chế tài chính cũng như trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính . PwC 2016 định nghĩa Fintech là một lĩnh vực giao thoa của dịch vụ tài chính và công nghệ. Tại đó các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường sử dụng công nghệ để cải tiến đổi mới các sản phẩm và dịch vụ đang được cung cấp bởi các định chế tài chính truyền thống. Theo định nghĩa của IOSCO 2017 Fintech là thuật ngữ được sử dụng để miêu tả các mô hình kinh doanh sáng tạo và công nghệ mới nổi có khả năng biến đổi ngành dịch vụ tài chính. Các mô hình kinh doanh công nghệ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    17    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.