Một số vấn đề trong phát triển hạt dẻ Trùng Khánh - một đặc sản nông sản của tỉnh Cao Bằng

Phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển hoạt động thương mại đối với nông sản, đặc biệt là đặc sản địa phương luôn được các chính quyền địa phương chú trọng. Tuy nhiên, đối với hạt dẻ Trùng Khánh - một đặc sản nông sản Cao Bằng vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Bài viết trình bày một số vấn đề và giải pháp khuyến nghị trong phát triển loại đặc sản này. | MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG PHÁT TRIỂN HẠT DẺ TRÙNG KHÁNH - MỘT ĐẶC SẢN NÔNG SẢN CỦA TỈNH CAO BẰNG 发展重庆板栗 高平省农业特产之一的若干问题 Chử Bá Quyết Trường Đại học Thương mại 商业大学 杵伯玦 Tóm tắt Phát triển kinh tế nông nghiệp phát triển hoạt động thương mại đối với nông sản đặc biệt là đặc sản địa phương luôn được các chính quyền địa phương chú trọng. Tuy nhiên đối với hạt dẻ Trùng Khánh - một đặc sản nông sản Cao Bằng vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Bài viết trình bày một số vấn đề và giải pháp khuyến nghị trong phát triển loại đặc sản này. Từ khóa Cao Bằng nông sản đặc sản hạt dẻ Trùng Khánh sản xuất chuỗi cung ứng chuỗi thương mại. 摘要 农业经济和农产品贸易活动特别是当地农业特产的发展一直得到当地政府着重 关怀 然而 重庆板栗 高平省一个农业特产仍未得到应有的关心 本文提出发展 这个特产的一些问题和措施的建议 关键词 高平省 农产品 特产 重庆板栗 生产 供应链 商业连锁 1. Giới thiệu về nông sản đặc sản tỉnh Cao Bằng Cao Bằng là tỉnh địa đầu của Việt Nam một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang phía nam giáp Bắc Kạn và Lạng Sơn. Phía Bắc và phía Đông giáp các địa cấp thị Bách Sắc và Sùng Tả của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc. So với các địa phương khác của Việt Nam Cao Bằng là một trong những tỉnh có khí hậu trong lành và ít ô nhiễm nhất. Với địa hình núi non trùng điệp rừng núi chiếm hơn 90 diện tích của tỉnh thiên nhiên còn nhiều nét hoang sơ nguyên sinh có lẽ cũng là lí do Cao Bằng đã và đang còn bảo tồn nhiều đặc sản núi rừng như rau dạ hiến trám đen hạt dẻ Trùng Khánh Hiện nay chưa có số liệu thống kê đầy đủ về giá trị kinh tế mà các đặc sản đem lại tuy nhiên các đặc sản lại có giá trị rất quan trọng đối với phát triển kinh tế thương mại và đặc biệt là phát triển du lịch của tỉnh Cao Bằng. Nói đến đặc sản có nhiều quan điểm khác nhau nhưng cách hiểu phổ biến hiện nay về đặc sản là tên gọi chỉ chung về những sản vật sản phẩm hàng hóa thường là nông sản mang tính đặc thù hoặc có nhiều điểm đặc biệt riêng có mà xuất xứ từ những vùng miền địa phương và tạo nên những nét đặc trưng của một vùng miền hay một địa phương nào đó. Khái niệm đặc sản cũng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
70    2    1    04-10-2022
88    84    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.