Chính sách thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc: Nghiên cứu thực nghiệm tại các cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng

Nghiên cứu này đề xuất một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang thị trường này, đó là: Xây dựng và hoàn thiện chính sách thuế xuất khẩu, hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu nông sản, đẩy mạnh mậu dịch biên giới, tăng cường công tác dự báo thị trường và điều chỉnh tỷ giá, tăng cường quản lý chất lượng nông sản, để xuất khẩu nông sản phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. | CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM SANG TRUNG QUỐC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC CỬA KHẨU CỦA TỈNH CAO BẰNG 促进越南农产品销向中国的政策 在高平省各口岸的实验研究 TS. Nguyễn Hoàng Quy Học viện Hành chính quốc gia 国家行政学院博士 阮黄归 Tóm tắt Từ khi gia nhập WTO đến nay xuất khẩu nông sản Việt Nam phát triển khá mạnh mẽ và đã và đang là hoạt động thương mại mũi nhọn có lợi thế nhất của Việt Nam. Tuy nhiên trong xu thế hội nhập hiện nay hoạt động xuất khẩu thời gian qua đã có dấu hiệu trùng xuống mặc dù tăng về số lượng kim ngạch xuất khẩu nhưng lợi nhuận giảm tình trạng được mùa mất giá thường xuyên xảy ra cung cầu thị trường không ổn định. Trung Quốc là một thị trường đầy tiềm năng và rất nhiều lợi thế của thị trường nông sản Việt Nam. Nghiên cứu các chính sách thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc cụ thể qua các cửa khẩu điển hình của tỉnh Cao Bằng là rất cần thiết góp phần phát triển ngành kinh tế nông nghiệp nói riêng đất nước nói chung. Để biết thực trạng thực hiện các chính sách xuất khẩu nông sản hiện tại cũng như giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc. Nghiên cứu này đề xuất một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang thị trường này đó là Xây dựng và hoàn thiện chính sách thuế xuất khẩu hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu nông sản đẩy mạnh mậu dịch biên giới tăng cường công tác dự báo thị trường và điều chỉnh tỷ giá tăng cường quản lý chất lượng nông sản để xuất khẩu nông sản phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Từ khóa chính sách xuất khẩu thị trường Trung Quốc Cao Bằng Việt Nam 摘要 自从加入WTO以来 越南农产品的出口活动较为迅猛地发展 已经并正在成 为越南最有优势的前头贸易活动 然而 在目前经济一体化的趋势背景下 最近出口 活动已经有停滞不前的表现 虽然出口金额的数量有所增加 但利润减低 丰收却贬 值的现象经常出现 市场的供求不稳定 向中国出口农产品越南是具备很多优势和 充满潜能的 促进通过高平省各个口岸向中国出口农产品的政策的研究是非常需要的 事项 有助于国家经济和农业经济的发展 以了了解目前农产品出口政策的实施情况 以及解决农产品销往中国所存在的问题 本文提出促进向此市场的农产品出口活动的 若干措施 即 建设和完善出口税政策 完善促进农产品生产与出口政策 促进边界 贸易 增强市场预报工作和调整汇率 增强农产品质量管理 以农产品的出口活动在 今后时间又能够盛旺起来 关键词 政策 出口 中国市场 高平 越南 565 1. Mở đầu Trong xu thế toàn cầu hóa và hội

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.