Tối ưu hóa chuỗi cung ứng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng

Trong số các thị trường xuất khẩu nông sản, Trung Quốc là thị trường lớn và tiềm năng nhất. Việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng xuất khẩu nông sản qua tỉnh Cao Bằng đang là vấn đề cần nhiều sự quan tâm nhằm giảm thiểu ách tắc hàng hóa tại các cửa khẩu, thúc đẩy thông thương hàng hóa giữa hai nước, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững của Việt Nam. | TỐI ƯU HÓA CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SANG TRUNG QUỐC QUA TỈNH CAO BẰNG 经高平省向中国出口农产品的供应链之最优化 PGS. TS. Nguyễn Hoàng Trường Đại học Thương mại 阮黄 Tóm tắt Nông nghiệp có vai trò cực kì quan trọng đối với sự phát triển bền vững của bất kì quốc gia nào đặc biệt đối với Việt Nam vốn là một đất nước đang phát triển với nền văn minh lúa nước từ lâu đời nông nghiệp trở thành nền tảng và mang lại giá trị cho đại bộ phận người dân. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế việc xuất khẩu nông sản giúp mang lại giá trị to lớn đối với đất nước góp phần nâng cao sức tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Trong số các thị trường xuất khẩu nông sản Trung Quốc là thị trường lớn và tiềm năng nhất. Việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng xuất khẩu nông sản qua tỉnh Cao Bằng đang là vấn đề cần nhiều sự quan tâm nhằm giảm thiểu ách tắc hàng hóa tại các cửa khẩu thúc đẩy thông thương hàng hóa giữa hai nước thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững của Việt Nam. Từ khóa Chuỗi cung ứng nông sản xuất khẩu thị trường Trung Quốc Cao Bằng Việt Nam. 摘要 农业对任何国家可持续发展起着极其重要的作用 特别是对具有世代相传的水 稻文明的发展中国家 越南来说 农业成为给大部分人民带来生活价值的基础 在 国际经济一体化进程背景下 农产品的出口给国家带来重大的价值 有助于提高人民 经济的增长和改善人民生活的质量 在农产品出口市场中 中国是最有潜能的最大市 场 通过高平省的农产品出口供应链的最优化正需要得到进一步的关怀 以减少在各 口岸的货物流通迟滞的现象 促进两国间贸易活动 促进越南农业可持续的发展 关键词 供应链 农产品 出口 中国市场 高平省 越南 1. Mở đầu Việt Nam là một nước nông nghiệp đang phát triển hoạt sản xuất nông nghiệp của nước ta có lịch sử phát triển từ lâu đời với nhiều lợi thế về lao động khí hậu đa dạng nguồn nước dồi dào. Nền nhiệt độ đa dạng đó cùng với lượng mưa hàng năm lớn ánh sáng dồi dào cùng với những thuận lợi về khí hậu thổ nhưỡng tạo điều kiện tự nhiên để phát triển nền nông nghiệp mang bản sắc riêng của Việt Nam. Bên cạnh đó lợi thế về nguồn lao động với khoảng 90 triệu dân hiện nay trong đó có tới 60 triệu nông dân có học vấn khá rất cần cù và 551 sáng tạo là nguồn lực vô giá để phát triển nền nông nghiệp Việt Nam. Sản xuất nông nghiệp nước ta rất đa dạng với nhiều loại nông sản khác nhau .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    5    1    25-09-2022
232    14    1    25-09-2022
18    9    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.