Phân tích các điều kiện phát triển Cao Bằng thành trung tâm logistics

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển thương mại đường biên giữa Việt Nam và khu vực ASEAN với thị trường Trung Quốc, nhu cầu về việc thiết lập các trung tâm logistics dọc biên giới Việt Nam - Trung Quốc trở thành một nhiệm vụ quan trọng. Bài viết này tập trung vào việc làm rõ ba vấn đề cơ bản: (1) tổng quan về trung tâm logistics; (2) phân tích những điều kiện phát triển Cao Bằng trở thành trung tâm logistics và (3) đưa ra một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình phát triển trung tâm logistics tại Cao Bằng. | PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN CAO BẰNG THÀNH TRUNG TÂM LOGISTICS 分析使高平省发展为物流中心的各种条件 ThS. Trần Thị Thu Hương Trường Đại học Thương mại 商业大学硕士 陈氏秋香 Tóm tắt Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển thương mại đường biên giữa Việt Nam và khu vực ASEAN với thị trường Trung Quốc nhu cầu về việc thiết lập các trung tâm logistics dọc biên giới Việt Nam - Trung Quốc trở thành một nhiệm vụ quan trọng. Bài viết này tập trung vào việc làm rõ ba vấn đề cơ bản 1 tổng quan về trung tâm logistics 2 phân tích những điều kiện phát triển Cao Bằng trở thành trung tâm logistics và 3 đưa ra một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình phát triển trung tâm logistics tại Cao Bằng. Từ khóa Trung tâm logistics Cao Bằng phân tích điều khiển 摘要 随着国际经济一体化进程以及越南和东盟与中国的边界经贸的发展 设立中越 陆上边界沿线物流中心的需求成为重要的任务 本文集中说明三个基本问题 1 物 流中心的概观 2 分析使高平省发展为物流中心的各种条件 3 提出高平省物 流中心的发展过程中的一些注意事项 关键词 分析 控制 物流 1. Khái quát về trung tâm logistics Khái niệm trung tâm logistics bắt đầu được đề cập ở Châu Âu vào giữa những năm 1960 khi trung tâm logistics đầu tiên trong khu vực Sogaris Cộng hòa Pháp được thành lập. Hiện nay thuật ngữ trung tâm logistics được Europlastform European Association of Freight Villages định nghĩa như sau Trung tâm logistics là một khu vực địa lý tập trung nơi diễn ra các hoạt động liên quan đến vận tải logistics và phân phối hàng hóa ở phạm vi nội địa cũng như quốc tế do nhiều chủ thể khác nhau thực hiện . Các chủ thể này có thể là chủ sở hữu hoặc là người thuê sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị của trung tâm logistics văn phòng kho bãi trung tâm phân phối phương tiện xếp dỡ hàng . Tất cả các chủ thể phải được tiếp cận dễ dàng với cơ sở vật chất kỹ thuật của trung tâm logistics. Trung tâm logistics phải được thiết kế và đáp ứng dịch vụ kết nối giữa các phương thức vận tải khác nhau như đường bộ đường sắt đường thủy và đường hàng không. Cũng theo Europlastform trung tâm logistics đảm nhiệm ba vai trò kinh tế - xã hội cơ bản là sử dụng quỹ đất kinh doanh một cách hợp lý và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.